Bérmálás volt a Katalin-telepen

 Böcskei László megyés püspök 11 jelöltnek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a Katalin-telepi templomban vasárnap, 2019. június 23-án. A fiatalokat Vass Csaba CM lazarista szerzetes készítette fel erre az alkalomra.

A szentmise kezdetén Vass Csaba CM plébános üdvözölte Böcskei László megyés püspököt a hívei körében. Hangsúlyozta: ünnep számukra, hogy 7 fiatal és 4 felnőtt vár arra, hogy egy fontos lépést tegyen meg az életében, együtt készülve a szülőikkel, a bérmaszüleikkel és az egész plébániai közösséggel. Arra hívott mindenkit: ünnepeljenek együtt, hogy ez a nap valóban egy életre szóló élményt jelentsen a jelölteknek, mely hozzájárul ahhoz, hogy növekedjenek a hitben, és közelebb kerüljenek Istenhez.

Bevezető gondolatokként Böcskei László azt emelte ki: nem csupán pár ember életében fontos eseményről van szó, hanem az egész egyház számára lényeges, ami történik. Az első pünkösdkor elkezdett kibontakozni a Szentlélek műve, mely addig is munkálkodott, de azóta még jobban segít abban, hogy magunkévá tegyük Krisztus tanításait, és azon az úton járjunk, melyet megmutatott nekünk. Hozzátette: az egyház örül ilyenkor, hiszen mindez annak a jele, hogy él, általunk és rajtunk keresztül.

Prédikációjában a megyés püspök azt nyomatékosította, hogy a bérmálás nem egy célba érés, vagy valaminek a befejezése, hanem egy újnak a kezdete a katolikus ember számára, mely lendület ad. Ugyanis lehet valaki bármilyen tehetséges, rendelkezhet kiváló adottságokkal, mégis életének egy adott pontjában rá kell jönnie arra, hogy ha csak saját magára támaszkodik, nem tud boldogulni. Szüksége van valakire, aki olyan erőforrást tud neki biztosítani, mint senki más. Megérti azt, hogy csakis Isten tudja pótolni azokat a hiányosságokat, melyeket megtapasztal maga körül, egyedül ő emel fel, és lendít tovább, hogy haladjunk a tervének megfelelő úton. A Szentlélek a kiáradásával, a sugallataival pedig lehetőséget kínál, hogy helyt tudjunk állni, és elérjük a célt, ami nem más, mint a boldogság. Ez azonban egy olyan ajándék, melyet magunkba zárkózva képtelenség átélnünk, ezért a megbérmáltak hitvallást kell tegyek a világnak, felvállalva keresztény méltóságukat.

Arról is beszélt ezután a váradi egyházmegye vezetője: Krisztus megkérdezte a tanítványait, hogy szerintük kinek tartják őt az emberek, illetve ki ő a tanítványai számára? És ez egy olyan perszonális, személyre szóló kérdés, amit ma is feltesz Jézus, és melyre mindenkinek, minden körülmények közt felelnie kell. A válaszban pedig benne kell legyen az, hogy nem érezzük magunkat távol tőle, és képesek vagyunk arra, hogy önmagunkat megtagadva elfogadjuk azt: nem mi vagyunk mindentudóak és mindenhatóak, hanem az életünk középpontjában levő Isten az, akinek ezért teret kell engednünk, hogy kibontakoztassa akaratát a Szentlélek által.

Az ünnepség végén Vass Csaba és Rejtő Csaba, az egyháztanács elnöke mondott köszönetet a megyés püspöknek a szolgálatáért.

Forrás: Bihari Napló