Hét fiatal bérmálkozott a nagyváradi Szent József templomban

Vasárnap, 2019. június 23-án, Böcskei László megyés püspök a Szent József-telepi plébániatemplomban 7 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét, akiket Bărbuţ Péter plébános készített fel.

A szentmise elején Böcskei László megyés püspök megáldotta a Pintér László egyháztanácsos kivitelezésében kifestett, megszépült szentélyt. Bevezető gondolataiban a főpásztor hangsúlyozta: ünnep a bérmálás szentségének kiszolgáltatása napja nemcsak a jelöltek, hanem az egész egyházközösség részére, mert ezáltal egy élő egyházról beszélhetünk, arról, hogy a hívek mernek előre tekinteni, és tenni a jövőjükért. Ez azonban nem magától érthető, hanem szükség van mindenekelőtt Isten gondoskodására, mely biztosítja az ahhoz kellő eszközöket, hogy mi, keresztények építeni tudjuk a világegyházat. Így a szentség kiszolgáltatásával tulajdonképpen ez a jövőépítés valósul meg. A megbérmálandókat szeretet veszi körül, és a megbérmálásuk nem valaminek a befejezése számukra, hanem új nyitányt állít eléjük, egy új út tárul fel előttük, amennyiben megmaradnak Isten tervében. Isten segítsége mellett szükségeltetik még a szülők, a bérmaszülő és más felnőttek példaadása is, sok jó szó, hogy a fiatalok rendes emberek, hiteles keresztények, tanúságtevők legyenek- tette hozzá.

Bărbuţ Péter plébános bemutatta a jelölteket, és tanúskodott arról, hogy megfelelő hitoktatásban részesültek, a szent gyónással készültek a szentség felvételére, és méltóak rá, hogy Krisztus harcosai közé sorolják őket.

Prédikációjában a megyés püspök a nyitott hozzáállás fontosságát emelte ki, azaz hogy a megbérmálásukban a fiatalok ne csak egy szokást vagy egyházi előírást lássanak, hanem a kegyelmi élet kibontakozásának új lehetőségét, hogy a Szentlélekkel való kapcsolatban megerősödve ezután felelősségteljes felnőtt keresztény életet tudjanak folytatni. Arra hívta fel a figyelmet: ha a Szentlélekről akarunk beszélni, visszamehetünk egészen a teremtés történetéig, hiszen már Mózes első könyve első fejezetének kezdősoraiban azt olvashatjuk, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett. És ezután ez végigkísérte az emberiség történetét. A Szűzanyát a Szentlélek töltötte el, amikor meghívást kapott arra, hogy ő legyen Isten fiának az édesanya, az első pünkösdkor pedig a Szentlélek kiáradását, erejét, tüzét, fényét, sugallatát tapasztalhatták meg az apostolok. A Szentlélek teljesíti be tehát az Atya és a Fiú művét, ilyen értelemben kell megközelítsék a jelöltek a megbérmálásuk napját, amikor Isten egyenként, név szerint szólította őket, jelezve, hogy számítanak neki.

Forrás: Bihari Napló