Nyári szünetet tart a nagyváradi Missio ad Gentes

Évzáró hálaadó szentmisét mutatott be Böcskei László megyés püspök a Missio ad Gentes katolikus lelkiségi mozgalom nagyváradi kápolnájában 2019. június 25-én. A Neokatekumenális Út mozgalmat öt gyermekes család, három egyedülálló személy és egy pap képviseli Nagyváradon, az itteni közösség mintegy harminc személyből áll. Fő tevékenységük a misszió, az evangélium hirdetése olyanoknak, akik még nem találkoztak Krisztussal. Amikor megkérdezik őket, hogy mit tesznek különleges módon a hit terjesztése érdekében, mindig azt válaszolják, hogy semmit, egyszerűen a keresztény módon megélt mindennapi életükkel tesznek tanúságot a hitről.

A Neokatekumenális Út olyan katolikus lelkiségi mozgalom, amelynek tagjai a római katolikus egyház hitét vallva fő feladatuknak a katolikus hit megismertetését tartják. Alapítói, Francisco (Kiko) Argüello festőművész és Carmen Hernandez, új módszerekkel indították el az evangelizálást. 1964-ben a spanyolországi Madrid szegényei, a Palomeras Altas barakkjainak lakói között kezdtek élni, és kérésükre Jézus Krisztus evangéliumát hirdették nekik. Ezeknek az embereknek – tolvajok, alkoholisták, a társadalom peremére szorultak – megváltozott az élete, keresztény szellemiségű közösséggé formálódtak. Az új módszer elterjedt a madridi plébániákon. Fölfigyelt rájuk a madridi bíboros, így jutott el híre a Vatikánba. Rómában 1969-ben kezdte meg szolgálatát az első csoport, a Kanadai Szent Vértanúk plébánián. A lelkiségi mozgalom a Neokatekumenális Út nevet 1989-ben az Istentiszteleti és Szentségi Kongregációtól kapta. Evangelizációs tevékenységének jóvoltából számtalan férfi és nő, család tért vissza a hitélethez a keresztség szentségének újrafelfedezésén keresztül, közösségeikben számos papi és Istennek szentelt hivatás született. Ma már öt földrészen 140 országában elterjedt, és mindig a helyi püspök engedélyével működhetnek.

Kedd este, a prédikációban Böcskei László megyés püspök, a felolvasott ószövetségi szentírási részre alapozva, Ábrahám magatartásáról beszélt, aki kereste Isten tervének a felismerését, és amikor felismerte azt, abba akart beilleszkedni, életét teljes egészében Isten terve szerint alakította. A második gondolat, amit a főpásztor kifejtett, ugyancsak Ábrahámhoz kapcsolódott, aki oltárt épített az Úrnak. Nekünk, keresztényeknek is az a hivatásunk, hogy oltárt építsünk Istennek: nem kő oltárt, mint azt Ábrahám tette, hanem egész életünk váljon egy olyan oltárrá, amely méltó arra, hogy megvalósuljon rajta Krisztus áldozata – hangsúlyozta az egyházmegye elöljárója.

A szentmise végén a résztvevők elköszöntek, áldott nyári napokat kívánva egymásnak. A misszió tevékenysége ősztől, az új iskolai év kezdetétől zajlik újra Nagyváradon.