Templombúcsú Papfalván

2019. június 30-án, vasárnap tartják a papfalvai, Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére szentelt templom búcsúünnepét. A 13.00 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Bakos Gábor érmihályfalvi segédlelkész lesz.

Almásfegyverneki Szent László búcsú

2019. június 30-án, vasárnap 12.00 órakor Almásfegyverneken Scheck László, szalacsi plébános mutat be búcsús szentmisét Szent László tiszteletére.

Bérmálás Szilágycsehben

2019. június 30-án, vasárnap a 10.30 órakor kezdődő szentmisén 12 szilágycsehi fiatal részesül a keresztény nagykorúság szentségében. A fiatalok felkészítését Kurila Gábor plébános végezte.