Járművek Szent Kristóf-napi megáldása az egyházmegyében

Szent Kristóf emléknapjához (július 25.) legközelebbi vasárnapon, 2019. július 28-án, a Nagyváradi Egyházmegye több közösségében áldották meg a járműveket. Hogyha a múltban inkább csak gépjárművek megáldása volt szokásban, idén ilyen téren is beszélhetünk újításról, hiszen a Nagyvárad-Újvárosi templom előtti téren Pék Sándor esperes-plébános a 11.00 órai szentmise után az alternatív/bio járműveket áldotta meg, amint azt a Bihari Napló tudósításából tudhatjuk meg. Ebben az esetben kerékpárokat, rollereket és elektromos triciklit áldott meg a lelkipásztor.

Szent Kristóf a harmadik évszázadban élt legendás alak, aki vértanúságot szenvedett hitéért. A huszadik században került a figyelem középpontjába, és lett elsősorban az utazók és a közlekedők védőszentje, hiszen ebben az időszakban sokasodtak meg az utak, és jár nagyobb veszéllyel a közlekedés.

A nagyváradi székesegyházban a 18.00 és a 21.00 órakor bemutatott szentmisék után végezték el a járművek megáldásának szertartását. Az esőre való tekintettel, Fodor József általános helynök a templomban végezte el az imádságot, majd kivonult és szenteltvízzel meghintette a Kanonok Soron levő autókat. A székesegyház plébánosa kihangsúlyozta, hogy mi emberek előszeretettel keresünk pártfogót és közbenjárót akkor, amikor Istenhez folyamodunk. A szentek azok, akikhez ilyenkor fordulni szoktunk, és Szent Kristóf is egy ilyen közbenjáró számunkra. Gyakran nem is gondolunk arra, hogy utazás-vezetés közben mennyi gondot okozunk őrangyalainknak, hiszen ők is jelen vannak életünk minden pillanatában, őrködnek testi-lelki épségünk fölött.

A bevezető végén elővigyázatosságra, és a közlekedési szabályok betartására intett Fodor József, majd a járművek megáldása következett.

VIDEO