Hramul bisericii parohiale din Zăuan-Băi

Duminică, 30 iunie 2019 în localitatea Zăuan-Băi, care este afiliată parohiei Borumlaca-Vărzari a avut loc hramul bisericii locale.

Lăcașul de cult este consacrat sfinților apostoli Petrul și Pavel. Predica a fost rostită de Popa Vasile, preot-paroh al biserica greco-catolice din localitatea Iaz.

Acesta a vorbit în predica rostită despre importanța temeliei unei case. Astfel și noi, creștinii de azi, suntem temelia Bisericii lui Cristos, precum apostolii au fost, în timpul vieții lor.

pr. Anton Mercsak