Szent István első vértanúra emlékeztek a premontreiek

Várad-hegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság védőszentjének, Szent István első vértanút ünnepelték 2019. augusztus 3-án, szombaton. A szentmise bevezetőjében Fejes Rudolf Anzelm apát, prépost-prelátus azt emelte ki: augusztus első szombatja különleges a premontrei rend számára, mivel az első vértanú, Szent István testének megtalálását ünnepli. A nyugati egyházban 1960-ig kötelező emléknap volt, a liturgikus reformok idején azonban a két Szent István-ünnep közül csak a december 26-it tartották meg, így azóta hagyományosan akkor ünneplik a vértanúságát.

Homíliájában Fejes Rudolf Anzelm arra hívta fel a figyelmet: Szent István első vértanú alakja a legendákból lép elénk, a magyar nép és a várad-hegyfoki premontreiek számára egyaránt fontos személy, pártfogó. Azért lett a prépostság védőszentje, mert a premontreieket Váradra hívó királynak, II. Istvánnak a védőszentje volt.

Csoda szegélyezi testének megtalálását, melyre állítólag pont augusztus 3-án, 415-ben került sor. Egy bizonyos Lucianus nevű papnak látomása volt, melyben egy hófehér szakállú, bölcs öregember, Gamáliel jelent meg, aki méltatlannak tartotta, ahogy annak idején Istvánt, aki Szent Pállal is találkozott, eltemették. A Gamáliel útmutatása alapján aztán Lucianus megmutatta, hol volt eltemetve István több más szenttel együtt. A feltárás után az ereklyéit elkezdték széthordani, mivel csodák történtek, melyekről tíz évvel később, 425-ben Szent Ágoston püspök is tanúságot tett. Még a test megtalálása előtt csodák történtek Anconában is, ott őriztek ugyanis egy véres követ azok közül, melyekkel megkövezték Istvánt. Egy tengerész vitte oda, aki terjeszteni kezdte a Szent István tiszteletét az anconai keresztények közt, mely napjainkban is tart.Felvetődik a kérdést: ha Jézust elítélték, és úgy halt kereszthalált, akkor nem sokkal ezután, K.u. 36-ban István miért lehetett egy jól megszervezett lincselés áldozata? Azért, mert Poncius Pilátust eltávolították egy lázadás után, és éppen nem volt császári helytartó Judeában- magyarázta az apát. A szentmise végén Fejes Rudolf Anzelm ereklyés áldást adott, majd ereklyetisztelet következett.

Forrás: Bihari Napló