Kettős ünnepség Biharpüspökiben

Kettős ünnepet ült vasárnap, 2019. augusztus 11-én a biharpüspöki római katolikus közösség: megtartották a Szent Lőrincz tiszteletére emelt plébániatemplom búcsúját, majd megáldották a Szent Mihály kápolnát és közösségi házat.

A búcsús szentmise szónoka és főcelebránsa Pálos István váradszőllősi főesperes-kanonok-plébános volt. Homíliájában azt emelte ki: mekkora örömöt jelent, amikor tiszta lélekkel és hálás szívvel hódolunk Istennek a templomban, mely nemcsak egy kőből és téglából álló épület, hanem a kegyelem és az élet forrása, az imádság háza, a mennyország kapuja. A mindenhol, tehát nemcsak itt jelenlevő Istennek úgymond az orvosi rendelője, ahol fogadja és gyógyítja a beteg lelkeket, akik őhozzá fordulnak segítségért.

De ne csupán azért menjünk a templomba, hogy meneküljünk az otthoni bajok és feszültségek elől, hiszen a kereszténység nem „közérzet-vallásosság”, hanem a krisztusi élet gyakorlása. Az evangélium tehát ne egy kedves régi történetet jelentsen a számunkra, hanem a mindennapi életünk iránytűjét – figyelmeztetett a tisztelendő. Úgy fogalmazott: Isten irgalmát rajtunk keresztül lehet megtapasztalni, a mi megnyilvánulásaink jelzik azt: mit jelent, hogy Isten köztünk van, és szeret bennünket. Az egyház mindig példaképeket állít elénk, és ilyen Szent Lőrinc diakónus, a biharpüspöki templomnak a védőszentje, aki az életét adta a hitéért. Tőlünk senki sem követeli meg azt, hogy meghaljunk a hitünkért, viszont élnünk kell érte, és örülni annak, ha megadatik a megszentelődésünk lehetősége – hangsúlyozta.

A szentmise után az ünneplők átvonultak a felújított Szent Mihály kápolnához és közösségi házhoz, melyet Pálos István megáldott, majd Szigeti Ferenc református lelkész és Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke köszöntötték az egybegyűlteket. Mint elhangzott, a kápolnát közösségi térként fogják ezentúl használni.

Varga Sándor bihar­püspöki plébános felidézte, hogy a török hódoltság után, 1736-ban Okolicsáni János püspök alapította újra a plébániát. Az 1800-as évek elején építették Szent Mihály arkangyal tiszteletére a kápolnát, a benne található oltárkép körülbelül egyidős ezzel. 1897-ben épült a mostani templom Schlauch Lőrinc bíboros jóvoltából, ezután többet nem használták a kápolnát, mely egyedi az egyházmegyében, Szent Mihály titulusa miatt.

Tavaly a templomtetőt is renoválták, a Bihar Megyei Tanács és a bukaresti vallásügyi államtitkárság támogatásával. A Szent Mihály arkangyal-terem a magyar kormány finanszírozásával, az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárság hozzájárulásából és némi önerőből készült el. Mindkét projektet támogatta a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, illetve Böcskei László megyés püspök.

Forrás: Bihari Napló