Fogadalomtétel az Élet Kenyere Közösségben

Egyedülálló eseménynek lehettek a tanúi azok a hívek, akik szerdán, 2019. augusztus 14-én részt vettek a Nagyvárad-Velencei plébániatemplomban 11.00 órakor bemutatott szentmisén, ugyanis az Élet Kenyere Közösség három nagyváradi tagja kötelezte el magát ünnepélyesen az Úr és embertársaik szolgálatára. Mária Zsuzsanna nővér, valamint Mihálffy László testvér örök fogadalmat tettek, míg Kovács Szilvia Veronika két évre tett ideiglenes fogadalmat Böcskei László megyéspüspök, a szentmise főcelebránsa előtt, illetve a több országból érkezett testvérek és nővérek jelenlétében.

Prédikációjában a főpásztor kihangsúlyozta, hogy nem véletlenül választották Nagyboldogasszony ünnepét megelőző napot erre a jeles alkalomra, hiszen a közösség tagjainak elköteleződésében sok hasonlóság van a Szűzanya elköteleződésével. Isten keresi az embert – mondta az egyházi elöljáró – közeledik hozzá és megajándékozza őt újra meg újra, ezt tapasztaljuk életünk minden napján.

A mai evangéliumban azt olvastuk, hogy Jézus elvonult egy elhagyatott helyre, ahol üresség volt, éhség és szükség. A tanítványoknak Jézus azt mondja: ti adjatok nekik enni. A szükségben is képes az Úr minket táplálni.

Holnap a megdicsőült Szűzanyát állítja a központba az Egyház. Ő is ezt az utat járta, visszavonultan élte a kapcsolatot az emberekkel és Istennel. Ebben a csendbe és nyugalomban válik nyilvánvalóvá, hogy Isten nem feledkezett meg a nyomorról, amelybe a nép belemélyedt. Tudja, hogy táplálékra, megváltásra van szüksége, ezért Máriát arra hívja, hogy ő adjon nekik megváltást, ő cselekedjen. És Mária erre a meghívásra igennel válaszol és cselekszik. Mária az első eucharisztikus ember, mert magába hordozta Isten Fiát. Ő az első tabernákulum, mert magába zárta Jézus Krisztust. De nem csak zárta, hanem adta is a világnak.

Az ember fel kell vállalja hivatását, még akkor is, ha nem érti meg azonnal mindazt, amivel szembe ez a hivatás helyezi őt. A következőkben három pontra osztotta a megyéspüspök Isten tervének a kinyilvánítását, az ember válaszát, és a terv megvalósulását.

1. Isten beleszól a mi életünkbe. Máriával is ez történt. Megtörte az o életének a nyugalmát. Megváltoztatta az előre kigondolt terveit. Isten ma is ezt teszi. Némelyek azt mondják, hogy Isten megunta ezt a világot és annak modorát és odébbállt, magára hagyta. Az igazság azonban az, hogy Isten jelen van, és beleszól a világ történéseibe, csak mi nem vesszük észre. A világ csak a saját érdekeit nézi és azt hiszi, hogy ő maga irányítja sorsát. Holott Isten ott van a világ szépségében, a nap ragyogásában. Szomorkodik is, amikor elhomályosítjuk ezt a fényt, rontjuk világunkat.

2. Istennek terve van a világgal. Életünk minden pillanatában közel áll hozzánk, néha fel sem tudjuk fogni ezt a közelséget. Feladatokat bíz ránk, mert szüksége van ránk, mert értékesnek tart minket. Isten egy feladattal lep meg minket, mint ahogy Mariával is tette. Kiemelte Máriát, hogy egy különleges feladatnak legyen a hordozója és teljesítője. Sokszor ragaszkodunk szabadságunkhoz, gondolatainkhoz és terveinkhez. Ilyenkor valaki nagyon fontosat rekesztünk ki életünkből: nem én, hanem mi, én és Ő. Mindannyiunknak ez a feladatunk, hogy ezt az Isteni tervet állandóan keressük, minden nap életünk történéseiben fel kell fedezzük Isten akaratát. Mit mond Ő most, mit akar Ő tőlem és velem most. Hogyan tudok ennek a legjobban megfelelni?

3. A válasz: mit mondunk mi? Hogyan viszonyulunk mi Isten közelségéhez? Mária sem mondta ki azonnal az igent, ő is kereste, hogy előbb megértse, miről van szó. Mária bátor, kérdez, tisztázni akar: hogyan lehetséges ez? Csak ezután született meg az igen.

Ilyen bátorsággal álljunk mi is az Úr elé kérdéseinkkel, feszültségeinkkel, tudatlanságunkkal, korlátozottságainkkal. Neki jók vagyunk, ahogy vagyunk, ha átadjuk magunkat Neki teljesen. Nem tarthatunk meg valamit magunknak, arra gondolva, hogy ezt aztán majd én csinálom. Mindenünket teljesen át kell adni!

A prédikáció végén arról beszélt Böcskei László, hogy egy pap, egy szerzetes hogyan tudja megélni hivatását a világban, ahol csodabogárnak nézik őket?

Minden ember, aki fogadalmat tesz, vagy aki egy közösség szabályai szerint szeretné szolgálni Istent és embertársait, az automatikusan egy jel lesz. Ebből a jelszerűségből fakadó örömet kell sugározni. Hivatását komolyan vevő ember – pap, vagy szerzetes – egy boldog ember. Ha a boldogság alábbhagy, gondoskodni kell a dolgok helyretételéről. A hivatását komolyan megélő ember örömet és boldogságot visz a világba. Ezzel gazdagítsátok a közösséget, a társadalmat! Ha Krisztusra építünk, akkor ez a jel jövőbe mutat és meghozza előbb utóbb azokat a lelki gyümölcsöket, amiket próbálunk a mi hűségünkkel szolgálni – intett a főpásztor.

A prédikációt követte a fogadalomtétel szertartása, amelynek sok kifejező mozdulata volt, az ígéretek megerősítését látványos gesztusok kísérték, mint például a Mindenszentek Litániája alatti földre borulás, akárcsak az egyházi rend felvételekor, vagy a kendő-imapalást felöltése, a gyűrűknek ujjra való húzása. A fogadalomtétel végső pecsételését a nyilatkozatok aláírása jelentette. A szentmise végén rokonok, ismerősök sokasága köszöntötte az új fogadalmasokat, akik vállalták a feltétel nélküli krisztuskövetést.

Az Élet Kenyere Közösség (franciául La Maison du Pain de Vie, németül Gemeinschaft Brot des Lebens) egy katolikus karizmatikus közösség, amelyet 1976-ban Franciaországban alapított Pascal Pingault, feleségével Marie-Annickel és egy másik házaspárral együtt, miután megtértek és befogadták a Szentlelket. Egy intenzív imaéletben eltöltött idő után a katolikus egyházhoz csatlakoztak, ahol 1984-ben kaptak jóváhagyást, mint krisztushívők magántársulása. 1985-től a közösség távoli országok szegényeinek szolgálatára is elszánta magát, Európán kívül is alapított házakat, így Afrika, Amerika, valamint Ázsia több országában is jelen van. Magyar közösségi tagjaik jelenleg a Nagyváradi házukhoz tartoznak, de a perui misszióban is részt vesznek. Nagyváradon óvodát működtetnek és más karitatív tevékenységeket is folytatnak.

KÉPEK  VIDEO