A nagyváradi Nagyboldogasszony Székesegyház búcsúját ünnepelték

A kereszténység legnagyobb Mária-ünnepe a jövőről szól – hangsúlyozta Böcskei László megyés püspök a nagyváradi Székesegyház Nagyboldogasszony-napi búcsúünnepén. A csütörtökön, 2019. augusztus 15-én 18.00 órakor bemutatott szentmise meghívott szónoka Kémenes Lóránt-Zoltán kolozs-dobokai főesperes, a kolozsvári Szent Mihály-templom plébánosa volt.

Bevezetőjében Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: a teremtésben úgy alkotott meg minket a Mindenható, hogy egyenes tartással a távlatokba tekintünk. És sokszor a mindennapokban is foglalkoztat bennünket az a gondolat: mit tartogat számunkra a jövendő, ezért sokat fektetünk bele abba, hogy megfelelő jövőt biztosítsunk magunknak.

A kereszténység legnagyobb Mária-ünnepe éppen erről szól, segít a jelenből tisztán látni a jövőt. 1950-ben XII. Piusz pápa hirdette ki, illetve emelte dogma rangjára azt az ősigazságot, amit a keresztények mindig is vallottak, vagyis hogy a Boldogságos Szűzanya testestül-lelkestül az égbe emeltetett, mert így jelezte az Isten a kiválóságát. Minket is testbe öltöztetett, s lélekkel ajándékozott meg, e kettő egységében kell szolgálnunk őt. Ebben példát mutat nekünk Mária, tehát teljes lényünket Isten szolgálatába helyezve próbáljunk az ő útján járni, hogy a jövőben kiérdemelhessük a mennyországba jutást – tanácsolta a főpásztor.

Homíliájában Kémenes Lóránt-Zoltán kolozs-dobokai főesperes azt emelte ki, hogy a katolikus világegyház augusztus 15-én Szűz Mária testestől-lelkestől való mennybevételét ünnepli. Ugyanakkor mi, magyarok arra is emlékezünk, hogy 1038-ban ezen a napon, amikor elhunyt Szent István királyunk, biztonságban hagyta nemzetét, hiszen országát és koronáját a Boldogasszonynak ajánlotta, s ezáltal tulajdonképpen a királyságát is. Nem kell tehát nekünk semmiféle monarchiáért harcolnunk, mert Mária személyében már van örök királynőnk évszázadok óta. Sok népnek van ugyan pártfogója, de egyedül mi ajánlottunk fel a Szűzanyának mindent, ami magyar, a világ kezdetétől a végezetéig.

Arról is beszélt a szónok, hogy Jézus anyjának mennybevételéről írásos bizonyíték ugyan nem maradt fenn, de az ősidőkbe visszanyúló néphagyomány szerint angyalok kara emelte őt a mennybe. Ahol eltemették, ott magasabb a föld az égnél, hiszen nem lehetséges, hogy csak úgy elporladjon a teste annak, aki Isten fiát hordozta a méhében. A kolozsvári plébános úgy fogalmazott: Mária lelke ujjongott és örvendezve dicsőítette az Istent, átélte az örömhírt annak teljes szépségében. Hitt abban, hogy Istennél tényleg minden lehetséges, ha bízunk őbenne, nem veszítjük el hitünket és élni akarásunkat, és arra tanít minket is, hogy az Atyára minden helyzetben rá lehet hagyatkozni.

A szentmise ünnepélyességéhez a gyönyörűen feldíszített székesegyházban a Szent László Ének- és Zenekar járult hozzá, Kristófi János vezetésével.

Forrás: Bihari Napló

KÉPEK  |  VIDEO