Bibliatábor volt Margittán

Közel 80 gyermek részvételével vette kezdetét a margittai római katolikus plébánia által szervezett bibliatábor hétfőn, 2019. augusztus 12-én. Az első nap énektanulással, szentmisével, játékkal, bibliai történetfeldolgozással és kézművesfoglalkozással telt.

A táborban 15 hódmezővásárhelyi gyermek is részt vett, akiket margittai születésű hittantanáruk, Fésüs Tibor és zenetanárnőjük, Móriczné Kerek Annamária kísért el Margittára. A hódmezővásárhelyiek a helyi katolikus iskola ének- és zenekarának tagjai. A tábor folyamán ők énekelni tanították a margittai gyerekeket és a szentmisék zenei szolgálatát végezték. Az első két napon az iskola igazgatónője és még egy pedagógusa is jelen volt. Az első nap mottója: „A szív bőségéből szól a száj.” (Mt 12, 34b)

A második napon játék, énektanulás, közös ima, kisebb és nagyobb gyerekekkel külön-külön csoportban bibliai témafeldolgozás és kalandparki kalandozás volt. A nap mottója: „Amint akarjátok, hogy cselekedjenek veletek az emberek, ti is hasonlóképpen cselekedjetek velük.” (Lk 6, 31)

A harmadik napon játék, énektanulás, közös ima, kisebb és nagyobb gyerekekkel külön-külön csoportban bibliai témafeldolgozás és kézműves tevékenység volt. A nap mottója: „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 15, 12)

A negyedik napon játék, énektanulás, közös ima, kisebb és nagyobb gyerekekkel külön-külön csoportban bibliai témafeldolgozás és kézműves tevékenység volt. A kézműveskedés során a gyerekek elkészítették családtagjaik részére a szombat délutáni zenés programra és a vasárnap déli Nagyboldogasszony búcsúra szóló meghívókat.

Ezen a napon vendég is érkezett a táborozókhoz: Böcskei László nagyváradi megyés püspök látogatta meg a gyerekeket és a délelőtt folyamán velük maradt. Részt vett a csoportfoglalkozásokon, a forgószínpad keretében szívesen beszélt a fiataloknak saját hitéről és hivatásáról, majd megáldotta a plébánia által a résztvevőknek ajándékozott pólókat. A nap mottója: „Minden lehetséges annak, aki hisz.” (Mk 9, 23b)

A bibliatábor ötödik napján, 2019. augusztus 16-án, pénteken, történelmi-irodalmi jellegű tanulmányi kiránduláson vettek részt a gyermekek és fiatalok az Érmelléken. A nagyobb táborozók néhány kisebb társukkal együtt autóbusszal keresték fel a nyelvújító Kazinczy Ferenc (Érsemjén), az éppen száz évvel ezelőtt elhunyt költőfejdelem, Ady Endre (Érmindszent) és a Magyar himnusz költője, Kölcsey Ferenc (Sződemeter) szülőhelyét.

Érsemjénben Csorba Teréz nyugdíjas biológiatanárnő részletesen bemutatta az alaposan dokumentált és szépen rendben tartott emlékházat. Az igényes ismertetést az ároni áldás eléneklésével viszonozták a táborozók.

Érsemjén után Ady Endre szülőfaluját, Érmindszentet (ma hivatalosan Ady Endrét) keresték fel a táborozók. A szülőház és a későbbi lakóház közötti udvaron a nagyobbak helyben koreografált jelenetekkel idézték fel a költő életének jelentősebb eseményeit. Az öt kiscsoport mindegyikének – itt-ott versekkel is gazdagított – bemutatója nagyon kifejező és élvezetes volt. A kisebbek közben az udvar másik részében játszottak. Ady Endre szülőháza előtt a hódmezővásárhelyi ének- és zenekar nagyszerű fuvolásától, Esztertől a költő “Hazamegyek a falumba” című versét hallottuk, majd később az énekkarban éneklő Evelintől “Az Értől az Óceánig” című Ady-verset.

Érmindszent után Tóth Attila plébános korábbi állomáshelyére, Husztig Róbert, korábbi margittai segédlelkész atya jelenlegi szolgálati helyére, Tasnádszántóra látogattak, ahol a több mint ötven kirándulót finom ebéddel vendégelték. A kis körút utolsó állomása Sződemeter, a Magyar himnusz költőjének szülőfaluja volt. A faluban emelt Kölcsey Ferenc egyházi és kulturális központ előtt a hódmezővásárhelyi Ani tanárnő tartott rövid ismertetőt a Himnusz születéséről, majd együtt elénekelték a nemzeti imát. A korszerű tárlat és a központ mellett lévő református templom megtekintése után kellemesen elfáradva, de sok szép élménnyel gazdagodva tértek vissza Margittára.

A bibliatábor hatodik napjának délutánján keresztény ifjúsági énekek (és nem csak azok) csendültek fel a margittai Árpád-házi Szent Margit templomban, az Énekelj az Úrnak! program keretében. A koncerten az érszőllősi Dicsér Band (a református egyházközség ifjúsági együttese), a tasnádszántói Kis Szikrák (a szántói katolikus együttes) és a hódmezővásárhelyi Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola ének- és zenekara szólalt meg, majd Tóth Attila Levente plébános értékelte ki a bibliatábort. Az értékeléshez-emlékezéshez jó szolgálatot tett a 370 kockából összeállított diaképsor. A hangulatos képek által a gyerekek a mögöttük lévő napok szép élményeit idézték fel. A programon részt vett az érszőllősi református lelkipásztor is.

A tábor a helyi plébániatemplom búcsúünnepével ért véget 2019. augusztus 18-án, vasárnap. A szentmise főcelebránsa és szónoka Ft. Tímár Asztrik OFM ferences házfőnök volt Kaplonyból. A zenei szolgálatot a szentmisén a hódmezővásárhelyi Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola kórusa végezte Móriczné Kerek Annamária és Fésüs Tibor vezetésével. A körmeneten a helyi régi kórus tagjai énekeltek. A kistemplomban a befejező szertartáskor Fügedy Anikó tanítónő orgonált és énekelt.

A tábor szervezésében és lebonyolításában Tóth Attila helyi plébános mellett nagy szerepet vállalt Ozsváth Judit egyetemi oktató, Fügedy Anikó helyi tanítónő, Orosz Roland és Blaga Antoniu gyakorlati éves kispapok, Gózner Artúr tasnádi hitoktató, Veres László, az egyháztanács elnöke, a Nőszövetség, a Mária Légió, Rózsafüzér Társulat, a családos csoport tagjai és még sokan mások.

Forrás: Margittai Plébánia Facebook oldala