Templombúcsú volt Székelyhídon

A székelyhídi Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása tiszteletére felszentelt templom búcsúját ünnepelték 2019. augusztus 25-én. A szentmise főcelebránsa és szónoka Scheck László érszalacsi plébános volt.

A szentmise bevezetőjében a vendég lelkipásztor Szűz Mária szent és példamutató életére hívta fel a figyelmet. Máriát, mint az Isten iránti engedelmesség példaképét állította az egybegyűltek elé a szónok. A feltétel nélküli engedelmesség és Isten akaratának az elfogadása és teljesítése volt az, ami Máriát Isten kegyelmébe helyezte. Ezért méltó példaképe lehet kivétel nélkül mindenkinek, aki istenfélő, engedelmes életet akar élni, mert a kegyelem jelenti a biztos utat az üdvösség felé, azért, hogy a mennyországba jussunk.

Egy katolikus közösség életében a templom búcsúja a legnagyobb ünnep, mert egyedi, saját, miközben a többi közös, máshol is megülik.

Augusztus 25-én, amikor a Boldogságos Szűzanyát köszöntötték, a székelyhídi hívek egy újabb esélyt kaptak Istentől, hogy megtalálják a hozzá vezető utat, melyet az áteredő bűn nélkül fogant Mária mutat számukra.

A szentmise végén Kuglis Gábor Székelyhídi plébános köszönte meg mindenkinek az ünnepi szentmisén való részvételt, a segítséget. Megköszönte azoknak, aki imával, szervezéssel, támogatással, tettekkel járultak hozzá az ünnephez. Köszönetet intézett a helyi plébános paptársainak is, akik elfogadták a meghívást és együtt ünnepeltek a helyi közösséggel. Szűcs Attila bihardiószegi, Tóth Attila Levente margittai, Kiss Márton éradonyi, Bogdán István érmihályfalvi plébánosok voltak jelen és koncelebráltak a szentmisén a már említett főcelebráns Scheck László érszalacsi plébánossal.

A zsufolásig megtelt, ünnepi alkalomhoz illően feldísztitett templomban, és annak udvarán nem csak a helyi hívek voltak jelen, hanem közelebbi és távolabbi településkről is szép számmal érkeztek zarándokok (Hegyközszentmiklós, Éradony, Érmihályfalva, Érszalacs, Margitta, Székelyhidről elszármazottak). A székelyhídi plébános örömmel fogadta a korábbi szolgálati helyéről, Szilágysomlyóról érkezett híveket is, meghatódva köszöntve őket.

A helyi kórus is köszönetben részesült, hiszen Tibor Péter helyi kántor vezetésével, alkalomhoz illő Mária-énekekkel járultak hozzá az alkalom ünnepélyességéhez.

 

Az ünnepi szentmise végén, a városban zajló IV. Érmelléki Népművészeti Tábor résztvevői egy előadással lepték meg a kivonuló híveket, a templom udvarán.

Tatai István