Tanévnyitót tartottak az egyházmegye hitoktatói

Pénteken, 2019. szeptember 13-án, az Egyházmegyei Pasztorális Központban tartották tanévnyitó találkozójukat az egyházmegye hitoktatói, papok, szerzetesek és világiak. Az eseményen, amelyet Kiss Albert egyházmegyei főtanfelügyelő nyitott meg, Böcskei László megyés püspök is részt vett, aki bátorító szavakat intézett az új tanévet kezdő hitoktatókhoz: ne csak tudásátadásban merüljön ki tevékenységük, hanem a Szentlélek járja át munkájukat, és munkájuk legyen őszinte odafordulás, hitélmény átadás és lelkiség fejlesztés.

A főpásztor átadta a hitoktatóknak az állami iskolákban való hittan oktatáshoz szükséges, névre szóló megbízást, az ú.n. missio canonicat.

A találkozó második felében Benedek Ramóna módszertanos ismertette az Egyházegyei Katekétikai Központ éves programját, illetve mindazt a tudnivalót, amire a hitoktatóknak szükségük van, munkájuk hatékony kifejtéséhez. Nemes István az új VII. hittankönyvet mutatta be a jelenlévők számára.

KÉPEK