Bérmálkozók Egyházmegyei Találkozója

Gyönyörű kora-őszi időjárással ajándékozta meg a Jóisten az egyházmegyei találkozón résztvevő, idén megbérmált fiatalokat szombaton, 2019. szeptember 14-én. A Nagyvárad közelében fekvő hegyköztótteleki erdőben szervezte meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség első alkalommal a Bérmálkozók Egyházmegyei Találkozóját, azzal a céllal, hogy a már megbérmált fiataloknak az egyházzal való kapcsolatát tovább ápolják. Általános –szomorúsággal tudomásul vett – jelenség, hogy a fiatalok „kibérmálkoznak” az Egyházból, ezért Böcskei László megyés püspök és az egyházmegye ifjúsági lelkipásztorkodással megbízottjai különböző stratégiákat dolgoztak ki, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a bérmálás ne csak egy pontszerű találkozást jelentsen az Egyházzal, hanem a kapcsolat hosszú távon megmaradjon, a szálak megerősödjenek, és a keresztény nagykorúságnak a felelőssége jobban tudatosuljon a fiatalokban.

A fiatalokat, akik természetüknél fogva nyitottak az újra és keresőek, nem lehet egyszerűen várni, hogy jöjjenek, meg kell keresni, és személyesen meg kell hívni őket, olyan lehetőségeket kell biztosítani számukra, ahol elsajátíthatják a keresztény értékeket, mégpedig olyan környezetben, ahol velük egykorúakkal találkozhatnak, ahol az ő nyelvükön vannak megszólítva.

A 10.00 órakor kezdődő program keretében Németh István, a debrecen-nyíregyházi egyházmegye papja segítette előadásával a fiatalokat, hogy felnőtt keresztény hivatásukban megerősödve élő tagjai legyenek az Egyháznak. A vendég lelkipásztor, aki jelenleg biblikus tanulmányokat folytat a római Biblikus Intézetben, a Német-Magyar Kollégium diákjaként, a közösségi médiában való jelenléthez hasonlította a keresztény tanúságtételt. Úgy kell megjelennünk keresztényekként a világban, mindennapi életünkben, ahogyan a közösségi média felületein szoktunk: ápolt képpel, rendszeresen feltöltött, értékes és érdekes tartalommal, bátor fellépéssel, ismeretségi hálózatok kiépítésével.

Legyünk „influencerek”, azaz befolyásolók úgy a közösségi médiában, mint a mindennapi életben, tegyünk bátran tanúságot Krisztushoz tartozásunkról, és befolyásoljunk másokat is, hogy a jó utat kövessék, a saját jó példánkat látva – biztatta a fiatal megbérmáltakat Németh István.

Az előadást kis csoportos beszélgetési kör követte, az előadásban hallottak alapján, majd mozgalmas és izgalmas akadálypróbák következtek, ahol a közösségépítést, a közreműködést, az egymásra való hagyatkozást, a találékonyságot, az ügyességet, türelmet és egyéb erényeket sajátíthattak el és gyakorolhattak a résztvevők.

Az erdészháztól gyalogosan zarándokoltak a fiatalok kísérőikkel, a szervezőkkel és az önkéntesekkel a hegyköztótteleki plébániatemplomba, együtt imádkozva az úton Böcskei László püspök vezetésével. A templomban fejezték be a magyarul, spanyolul és olaszul elmondott imádságot. A főpásztor rávilágított arra, hogy az imádság összeköt, nemzetiségi, vallási és egyéb hovatartozástól függetlenül.

A nap a finom ebéd közös elfogyasztásával ért véget a helyi közösségi házban. Közreműködtek az Egyházmegyei Ifjúsági központ munkatársai és önkéntesei, az elmúlt években kiképzett animátorok szerte az egyházmegyéből, a plébánosok, valamint az egyházmegye – gyakorlati évet töltő – papnövendékei.

Külön köszönet illeti Bodor Zoltán helyi plébánost és önkéntes munkatársait.

KÉPEK  |  VIDEO