Szentmise a Vártemplomban

2019. szeptember 22-én, vasárnap 16.00 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek Szent István király tiszteletére a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kiss Albert bihari főesperes- plébános.

Templombúcsú Varaszótanyán

Vasárnap, 2019. szeptember 22-én lesz a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye egyetlen, Flüei Szent Miklós oltalma alatt álló templomának a búcsúja a Bihar megyei Varaszótanyán. A 15.00 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Frnka Jaroslav, bodonosi plébános.

Templombúcsú Köröstarjánban

2019. szeptember 22-én, vasárnap tartják a köröstarjáni plébániatemplom búcsúját. A 12.00 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Lőrincz Ottó nagyszalontai esperes-plébános.

Harangláb és kápolna megáldása

2019. szeptember 22-én, vasárnap 11.00 órakor Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutat be a barlomlaki római katolikus templomban, majd megáldja a plébániához tartozó Blágaréten állított haranglábat, illetve a foglási temetőkápolnát.