Az egyházmegye családreferensei találkoztak Nagyváradon

A nagyváradi egyházmegye családreferensei (papok és házaspárok) találkoztak 2019. szeptember 21-én, szombaton 10.00 órától az Egyházmegyei Pasztorális Központban. A jelenlevők a jövőre vonatkozó tervekről, a családok aktívabb bekapcsolódásának lehetőségeiről tartottak egyeztetést.

A találkozón résztvevő házaspárok nagy része már jól ismerte egymást korábbi rendezvényeken való találkozások folytán, azonban voltak olyanok is, akik nemrégiben kapcsolódtak be a családpasztorációs munkába.

Már az érkezés is jó hangulatban zajlott, hiszen távoli kedves ismerősök körében fogyaszthattuk el a kávét, hogy felkészüljünk a munkamegbeszélésre. A találkozót a főszervező Tóth Attila-Levente margittai plébános és családreferens nyitotta meg, majd átadta szót főtisztelendő Böcskei László megyéspüspöknek, aki a budapesti Forráspont rendezvényre induló fiatalok búcsúztatásáról érkezett a találkozóra.

A megbeszélésre a Kovács házaspár, László és Katalin “EGY-házat építünk” című előadásával hangolódtunk, amely a családok nélkülözhetetlen szerepét, a családpasztoráció különböző vonatkozásait mutatta be, többször is kihangsúlyozva, hogy a mi szerepünk nem az építő szerepe, hanem a “habarcsé”. Az építő Isten maga. Előadásukat követően tanácsokkal látták el a hallgatóságot, illetve felajánlották segítségüket azok számára, akik ennek szükségét érzik.

Az előadást követően “Mi van a tarsolyunkban” címmel osztották meg a résztvevők egymással az eredményeiket, tapasztalataikat. A megbeszélés aktív részeseiként a résztvevő plébánosok is beszámoltak eddigi tapasztalataikról és hasznos hozzászólásaikkal igyekeztek minél pontosabb képet kialakítani a jelenlegi helyzetről a családpasztorációra vonatkozóan. A beszámolókból kiderült, hogy akadnak sikertörténetek, van olyan is, ahol többszöri nekifutásra sikerült eredményeket elérni, de volt olyan közösség is, ahol a referensek szívesen élnének a felajánlott segítséggel.

A közös ebédet követően műhelymunkára hívták a szervezők a résztvevőket, ahol különböző csoportokban rendezvények megvalósítását tervezték meg a Kovács házaspár által biztosított segédanyagokkal.

A program záró momentumaként a néhány napon belül egyházmegyénkbe érkező Missziós Keresztről esett szó. Kovács Zsolt püspökségi irodaigazgató felvázolta a Missziós Kereszt fogadásának programját. Ez alakalomból a családreferensek ki-ki a maga plébániáján járul hozzá az esemény sikeres kivitelezéséhez.

A munkamegbeszélésen több nagyváradi plébániáról, Margittáról, Tasnádról, Érmihályfalváról, Szilágysomlyóról és Krasznáról vettek részt házaspárok, de jelen voltak Kruzslitz Imre tasnádi-, Bogdán István érmihályfalvi-, Pálos István Nagyvárad-Szőllősi, Pék Sándor Nagyvárad-Újvárosi és Szabó Ervin Nagyvárad-Olaszi plébánosok is.

Oláh Levente és Tünde