Isten szeretetének a jelei lenni

Több mint 80-an jöttek el 2019. szeptember 24-én elbúcsúzni a németországi anyaházba visszaköltöző Elisabeth M. Renate Meier mallersdorfi ferences nővértől, a nagyváradi Püspöki Palotában megszervezett hálaadó ünnepség keretében. Elköszönni és megköszönni jöttek a sok jót, amit mindegyikükért tett: magán személyek, oktatási intézmények vezetői, civilszervezetek elöljárói, politikai pártok képviselői, egyházi személyek.

A Püspöki Kápolnában 16.30 órakor mutatott be hálaadó szentmisét Böcskei László megyés püspök, több egyházmegyés pap koncelebrálásával. Az egyházmegye elöljárója a szentmise bevezető gondolataiban kihangsúlyozta: Szent Gellért emléknapja van ma, aki mindent Istenre hagyatkozva tett. Szent István megbízásából, Szent Imre nevelője volt. 1046-ban lett vértanú a mai Gellért Hegyen.

„Hálát adni jöttünk ma Istennek azért, hogy szeretetének oly sokszor, oly sok módon jelét adja – mondta a főpásztor, majd folytatta: sokszor azt gondoljuk, hogy ez nekünk kijár, és nem vesszük észre, hogy embereken keresztül érint meg minket, mint például Renate nővér által is. Ebben a szentmisében szeretnénk köszönetet mondani neki mindazért, amit Isten nevében a szükséget szenvedőkért tett, és kérjük Isten áldását jövőbeli életére. Megköszönjük Istennek, hogy megajándékozott Renate nővérrel és ezzel a szerzetesközösséggel.”

Most nem egy személyt, nem egy nővért ünnepelünk, – pontosított Böcskei László – hanem benne Isten szeretetének a jelét. Mindenki tegye köszönetét a Jóisten elé – bátorította a jelenlevőket a szentmise főcelebránsa.

A szentmise után az ünnepség a Díszteremben folytatódott. A megyéspüspök rámutatott arra, hogy egy olyan világban, ahol mindenki magára gondol, Renate nővér másokra gondolt, a másokért való szolgálatnak szentelte életét. Érdemes ezt a karizmát a világban megélni és továbbvinni, mert egy elég sötét világban élünk, amelynek szüksége van a reményre, egy reménysugárra. Mindannyiunk küldetése az, hogy egy ajándék legyünk annak a közösségnek, amelyben élünk, ezt tette kimagasló módon a búcsúzó szerzetesnő, aki egy nagy ajándék volt az egyházmegyénkben töltött 20 esztendő folyamán. Nagy bíztatást kaptak papjaink, családjaink, intézményeink, nem csak az anyagi támogatás, hanem tanúságtétele által is. Isten adjon lehetőséget, hogy tudjon örülni annak az időnek, amivel ezután még megajándékozza, tudva azt, hogy az itt töltött idő nem volt üres, hiszen sokaknak megmutatta, hogy a sötétségen és homályon túl, van még fény. Számunkra pedig legyen ez a példa bátorítás, vigyünk egy kis fényt a szegényeknek, a szürke, sötét életbe.

Szabó Ödön parlamenti képviselő személyesen, hívőként, politikuskent, helyi és megyei szinten mondott köszönetet, felidézve azokat a projekteket, amelyeket a nővér közreműködésével sikerült megvalósítani, közülük a legfontosabb: magyar nyelvű speciális oktatási intézmény létrehozása, amely egyedülálló Erdély szerte. Ajándékot is hozott Szabó Ödön, mégpedig egy Bihar megyét bemutató fotóalbumot, a Márton Áronról szóló (Le)hallgatásra ítélve című kötet és egy, az Oktatásügyi Minisztérium által kiállított kiválósági oklevelet adott át a nap ünnepeltjének.

Sorra köszönetet mondtak a Bonitas Speciális Iskola igazgatónője, a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatónője, Konrád Erzsébet Katalin, Kéry Hajnal Bihar megyei főtanfelügyelő helyettes, Tankó Zita tanfelügyelő, Bonifácia mallersdorfi ferences nővér.

Böcskei László megyés püspök Szent László egyházmegyei érdemérem ezüst változatát ajándékozta Renate nővérnek, egy oklevél kíséretében. Különleges ajándékban is része volt a búcsúzó szerzetesnőnek, hiszen egy Paul Josef Nardini rendalapítót ábrázoló puzzle-képet vehetett át, amelynek hátlapján sok olyan felnőtt és gyermek üzenete szerepe, akik részesültek a nővér jótékonyságából.

Két rövid videó anyagot is megtekinthettek a résztvevők, az egyik a mallersdorfi rend erdélyi, és különösen nagyváradi működését mutatta be, ezen belül pedig Renate nővér munkásságára tért ki, míg a másikban maga a nővér szólalt meg, és foglalta össze röviden azt, ahogyan ő maga élte meg ezt az Erdélyben töltött, kicsivel több, mint negyed évszázadot.

Az ünnepség végén a Székesegyház Gyermekkórusa ajándékozta meg az ünnepeltet néhány dallal, Oláh Gabriella székesegyházi kántornő vezetésével, Szerafina vincés nővér gitáros kíséretével, valamit Székely Boglárka hegedűs közreműködésével.

A zenés rész után mindenki köszönthette Renate nővért – valóságos sor alakult ki – hogy háláját fejezze ki, egy kis ajándékot adjon át, ami itteni kapcsolatukra emlékeztesse a búcsúzót hazájába való visszatérése után is.

KÉPEK  |  VIDEO 1  |  VIDEO 2