A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós Keresztje a Nagyváradi Egyházmegyében

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus(NEK)fontos előkészületi lehetősége a missziós keresztfogadása az egyházmegyék plébániáin. Ilyen értelembena NEK irodával egyeztetve egyházmegyénkben is három plébánián fogadhatjuk a missziós keresztet. Alábbiakban ismertetjük az erre az alkalomra összeállított programot azzal a kéréssel, hogy papok és hívek egyaránt figyelmesen tanulmányozzák át és kapcsolódjanak beaprogramokba.

2019. október 1. –Kárásztelek

15.00: A Missziós Kereszt fogadása, keresztúti ájtatosság

16.00: Rózsafűzér ájtatosság

16.30: Előadás a Missziós Keresztről és a NEK-ról – Ft. Vass Csaba CM

17.00: Szentmise–Mons. Fodor József

18.00: Szentségimádás szentségi áldással

2019. október 2. Tasnád

10.00: A Missziós Kereszt fogadása, keresztúti ájtatosság

11.00: Szentmise –Ft. Sővér István

12.00: Lelkiségi csoportok imaórái szentségimádás keretében

15.00: Indulás Nagyváradra

2019. október 2. –Nagyvárad-Székesegyház

17.00: A Missziós Kereszt fogadása –Mons. Fodor József, Ft. Vakon Zsolt

18.00: Szentmise a Székesegyházban – Mons. Fodor József, Ft. Vass Csaba CM

19.00: Szentségimádás a családos csoport szervezésében – Ft. Tóth Attila

20.30: Csendes szentségimádás – Ft. Pálos István

21.00: Mindenszentek litániája, majd szentségi áldás

2019. október 3. –Nagyvárad-Székesegyház

07.30: Szentmise a Szent László iskola diákjaival – Ft. Szabó Ervin, Ft. Vass Csaba CM

08:00: Ifjúsági óra

10.00: Imaóraés rózsafűzér – Mária Légió és Rózsafűzér Társulatok – Ft. Bǎrbuţ Péter

12.00: Úrangyala, majd elmélkedés a nagyváradi plébániák és a püspöki hatóság alkalmazottai számára

13.00: Zenei áhítat – szakrális művek Ft. Pálos István elmélkedések/imák, Józsa Domokos orgona

14.00: Imaóra és rózsafűzér szlovák nyelven – Ft. Mlinárcsik János

15.00: Irgalmasság Rózsafüzér éskeresztúti ájtatosság – Ft. Curaliuc Demeter, Dallos Ágnes, Élet Kenyere közösség, Nőszövetség

16.00: Imaóra és rózsafűzér román nyelven – Ft. Mârț Mihai

17.00: Tanúságtétel a misszióról – moderál Pék Sándor

17.45: Zenés hangolódás a szentmisére

18.00: Főpapi szentmise Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepén, Keresztek megáldása és átvétele a főpásztortól a Misszió Hónapjára, Hódolata Missziós Kereszt előtt

19.30: Szentségimádás – Ft. Szabó Ervin és Ft. Giosanu Leonard

21.00: Mindenszentek litániája és szentségi áldás –Ft. Láber Ferenc

A szilágysomlyói és a tasnádi esperesség plébániái a kárásztelki, illetve a tasnádi programokba kapcsolódnak be, a többiek pedig a székesegyházban tartandó programokba.

A püspökség külön meghívást intéz papoknak és híveknek, hogy vegyenek részt Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepén, 2019. október 3-án, a 18.00 órakor bemutatott ünnepi szentmisén.