Páli Szent Vince rendalapítóra emlékeztek

Páli Szent Vince áldozópapra, rendalapítóra emlékeztek a nagyváradi Katalin-telepi plébániatemplomban pénteken, 2019. szeptember 27-én. Szőke Sándor segédlelkész prédikált az ünnepi szentmisén.

Páli Szent Vincét idézve („Én soha nem gondoltam, hogy nagy dolgokat viszek végbe, hanem egyszerűen tettem, amit tennem kellett”) bevezető gondolatként Vass Csaba lazarista szerzetes, Katalin-telepi plébános azt emelte ki: amennyiben a rendalapító nem értett volna meg valamit, éspedig Isten szeretetét, egészen másként nézne most ki a Katalin-telep is. Elindította a vincés családot a maga útján, melyhez aztán több ezren csatlakoztak a világon, és ezen az ünnepi szentmisén hálát adnak azért, hogy a későbbi lazaristák nyitott szívvel és lélekkel válaszoltak Isten hívására. Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Elmélkedésében Szőke Sándor segédlelkész azt tanácsolta: engedjük, hogy Szent Vince lelkülete megérintsen bennünket, mert olyan tűz van benne, mely meghatározhatja a Krisztust követők életét.

A káplán ezúttal hat pontban foglalta össze azt, hogy mi jellemzi a vincés családhoz tartozók, így a lazaristák lelkületét, életét: megtenni mindenben Isten akaratát; teljes önátadás az isteni gondviselésnek; nem mehetünk Istenhez, ha ő maga nem közelítene felénk; legyünk tekintettel a teremtményi valóságra és az idők jeleire; egyetemes rendelkezésre állás minden emberi nyomorúságra, mert a vincés szeretet sokoldalú.

Szent Vince 1581. április 24-én született Dél-Franciaországban, az 1823 óta Saint-Vincent-de-Paulnak nevezett településen. Dax városában a ferencesekhez járt, később egyházjogot tanult Zaragozában, majd Toulouse egyetemén. Tizenkilenc éves korában szentelték pappá. 1617-ben a Chatillon-les-Dombes nevű plébánián megalapította az első Szeretetegyesületet, amelynek feladata a szegény betegek gondozása lett. Szintén ebben az évben megszületett a Misszióstársaság, mely a szegény falusi nép oktatását tűzte ki célul népmissziók indításával, valamint a papság mélyreható képzését. A társaság anyaháza a párizsi Szent Lázár kolostor lett, innen származik a lazaristák elnevezés. 1633-ban Marillac Szent Lujza segítségével egy női közösséget is létrehozott, amely a Szeretet Leányai nevet kapta, közismertebb nevük: vincés nővérek. Szent Vince vezetésével így olyan közösségek alakultak, melyek felkarolták a szegényeket, az elhagyottakat és a betegeket, valamint foglalkoztak a gályarabokkal és az árva gyerekekkel is. Ez utóbbi tevékenység különösen fontos volt a harmincéves háború idején.

Forrás: Bihari Napló