Az egész közösség ünnepe a bérmálás

Isten megszólított titeket a keresztségben, kiválasztottak lettetek, most pedig azt várja, hogy adjatok választ arra, amit feltárt előttetek – mondta Böcskei László megyés püspök annak a tizenhárom fiatalnak, akiket vasárnap, 2019. szeptember 29-én bérmált meg a biharpüspöki templomban. A fiatalok felkészítését Varga Sándor plébános végezte.

Bevezető mondataiban Böcskei László megyés püspök azt emelte ki, hogy ebben az évben Biharpüspökiben szolgáltatja ki utoljára a bérmálás szentségét. A tavasz és nyár folyamán sok plébánián adódott erre lehetősége, ami azért örvendetes, mert a bérmálás nem csupán a jelöltek és családjaik ünnepe, hanem az egész közösségé és egyházé, hiszen ennek fiatalságát hozza az előtérbe. Az apostol szerint mi vagyunk az élő kövek, akikből épül az anyaszentegyház, és ilyen kövekre van szükség, melyek erősítik Krisztus egyházának építményét, ehhez pedig hozzá tartozik a tanúságtétel is. A felkészülésük ideje alatt a fiatalok egyszerűen, de látható módon hordozták a keresztet, annak jeléül, hogy a mindennapokban is tudatosan akarják vállalni a hitüket. A keresztény élet ugyanis nem olyan, mint bármilyen más élet, és a megbérmálandók erre kapnak megerősítést, ha nyitott szívvel fogadják a Szentlélek ajándékait – fogalmazott az egyházmegye főpásztora.

Homíliájában Böcskei László arra hívta fel a figyelmet, hogy a felolvasott evangéliumi részben Krisztus egy olyan példát állít elénk, melyből minden kor embere tanulhat.

A gazdag ember helyzetét ismerhetjük meg, és az ezzel ellentétes életmódot folytató szegény Lázár történetét. A gazdag embernek látszólag mindene megvan, de még többet akar, újabb és újabb dolgokat akar megszerezni, hogy boldogsága és a befolyása még nagyobb legyen. Mégis üres valójában az élete, mert nem érzi magát szeretve, és ő sem tud szeretni, hiányzik ezen készsége. Vele szemben a koldus Lázár megpróbáltatásoknak van kitéve, és azokat képviseli, akik észreveszik a bűnt, azt, hogy mennyire tökéletlen a világ, és milyen sok a baj, az igazságtalanság, a ferdítés. Látják, és szenvednek ezek miatt.

Súlyos gondolattársítások ezek, de amikor a minket megajándékozó Szentlélekről beszélünk, tovább folytathatjuk ezek mentén az elmélkedést, és bátran állíthatjuk, hogy mi bizonyos értelemben Istennek a gazdagjai vagyunk, hiszen azokká lettünk, amikor megkereszteltek, és Isten a gyermekeivé fogadott bennünket. Tehát Istenben vagyunk gazdagok, de könnyen szegényekké lehetünk, ha elfordulunk tőle, kizárjuk őt az életünkből, és saját magunkat akarjuk a középpontba helyezni – figyelmeztetett a megyés püspök.

Forrás: Bihari Napló