Ministránsok alkották a szentségtartót

„Örüljetek az Úrban mindenkor!“ (Fil 4, 4) mottóval szervezte meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 2019. szeptember 28-án, szombaton a X. Egyházmegyei Ministránstalálkozót, melynek idén is a margittai római katolikus egyházközség adott otthont. A találkozó egyik fő célja az volt, hogy az oltár körül szolgálatot teljesítő gyermekeknek és fiataloknak lehetőséget nyújtson az ismerkedésre, a tapasztalatok- és a szolgálattal járó öröm megosztására. Egyben bátorítást is akart nyújtani mindazoknak, akik szolgálatukkal széppé és Istenhez méltóvá teszik a szent liturgiát.

A jövő évi budapesti eucharisztikus kongresszusra hangolódva a szervezők az Oltáriszentséget állították a közel 250 gyermeket megszólító esemény középpontjába. A Margittán megszervezett programra papjaik vagy hitoktatóik kíséretében érkeztek a kisebb-nagyobb gyerekek, akiket a helyi Árpád-házi Szent Margit templomban és a szomszédságában lévő ifjúsági házban színes programokkal vártak a helyiek. Orosz Roland gyakorlati éves kispap ráhangolója után ismerkedést szolgáló kiscsoportos beszélgetések, majd műhelymunkák kezdődtek, amelyeken körforgással lehetett részt venni.

Mindegyik műhely valamiképpen az Eucharisztiához kapcsolódott: az udvaron a Szentjobbról érkezett Fodor házaspár és Szűcs Attila diószegi plébános a misebor-készítés lépéseit mutatta be. A felajánlott több száz kiló szőlőt a helyszínen szemezték, préselték a gyerekek és fiatalok. Ugyanígy az ostyakészítésbe is közelről be lehetett kapcsolódni: itt Nyirő Szabolcs és Gózner Artúr hitoktatók mutatták a fogásokat. Egy ehhez a tevékenységhez kapcsolódó oktatófilmet is megnézhettek a résztvevők.

Böcskei László megyés püspök minden évben megtiszteli jelenlétével a ministránstalálkozót. Idén azonban nem „csak” a szentmise bemutatására és a kötetlen beszélgetésekre vállalkozott, hanem műhelyvezetést is vállalt a szentségtartók ismertetésével kapcsolatosan. A templom egyik emeleti folyósóján több díszes monstranciával berendezett műhelyét a legtöbb résztvevő meglátogatta és élvezettel hallgatta a főpásztor bemutatóját.

Átellenben Fügedy Anikó és Erdei Hajnal pedagógusok kapcsolódó témájú kézművesfoglalkozásra, míg a kórusrészen Blaga Antoniu tótteleki gyakorlati éves kispap és egy helyi fiatal, Sima Gabriella izgalmas kvízműhelybe várták a hozzájuk érkezőket.

A szentélyben mindez idő alatt Ozsváth Judit vezetésével egy 35 tagú csoport drámaműhelyben vett rész. Ők végig együtt maradtak és a több mint kétórás foglalkozásuk után mozdulatszínházi bemutatóval ajándékozták meg társaikat. A három színre írt kis előadásban Böcskei László püspöknek is „szerepe” volt: a záróképhez ugyanis minden jelenlévő felsorakozott az általa tartott Oltáriszentség köré. Ilyen módon a váradi egyházmegye ministránsai saját testükkel formáltak szentségtartót az áldozatbemutatás helyén. Az összképhez a főpásztor négy égtáj felé fordulva adott szentségi áldása is hozzátartozott, amit térden állva fogadtak a fiatalok. A találkozó megható pillanatai után a közösen ünnepelt szentmisében Vass Csaba nagyváradi lazarista szerzetes a Jézus testének „megtöretéséhez” legközelebb lévő ministránsoknak hivatáserősítő szentbeszédet mondott, a zenei szolgálatot pedig a helyi fiatalok látták el, Nyirő Szabolcs hitoktató vezetésével.

A váradi egyházmegye 2019. évi ministránstalálkozójának sikere mindenek előtt Tóth Attila Levente plébánost és lelkes segítőit dicséri.