„Új párbeszéd Istennel” – Diakónusszentelés a római Pápai Német-Magyar Kollégiumban

Örömünnepre virradt a római Pápai Német-Magyar Kollégium közössége 2019. október 1-jén, kedden. A római tanévkezdésre való tekintettel – a sokéves hagyománytól eltérően – az idén először október első napjára, Lisieux-i Szent Teréz ünnepére került a kollégiumban szokásos diakónus-és papszentelés időpontja. Ezen a napon Vankos Alex, a Nagyváradi Egyházmegye papnövendéke nyerte el az egyházi rend szentségének első fokozatát, a diakonátust, aki teológiai diplomájának megszerzését követően az idei tanévben kezdi meg licenciátusi képzését a római Pápai Lateráni Egyetemen.

Fotó: Németh István

A diakónusszentelés előestéjén a szentelendő növendék főpásztora, Böcskei László megyéspüspök ünnepi vesperást vezetett a kollégium Kaníziusz Szent Péter-templomában, melynek keretében Alex esküt tett az Anyaszentegyház iránti hűségére és a hit tiszta megőrzésére. A német nyelvű vesperáson a kollégium közösségén túl részt vett a szentelendő édesanyja és rokonai is.

Fotó: Tóth László

A másnapi, szintén a kollégium templomában, fél 11-kor kezdődő szentmisén jelen voltak a ház papnövendékei, áldozópapjai és jezsuita elöljárói – akik három éven keresztül szemtanúi és segítői voltak Alex formálódásának a papi hivatás útján –, illetve a római magyar egyházi közösség képviselői, élükön Németh Norbert atyával, a római Pápai Magyar Egyházi Intézet rektorával és növendékeivel. Az ünnepet megtisztelte jelenlétével Habsburg-Lotharingiai Eduárd, Magyarország vatikáni nagykövete és Nuno da Silva Gonçalves SJ, a római Pápai Gergely Egyetem rektora is.

Fotó: Tóth László

Böcskei László püspök a szentmise bevezető gondolataiban kihangsúlyozta, hogy a hit fénye nem alszik ki mindaddig, amíg vannak és lesznek olyan fiatalok, akiket Isten meghív és kiválaszt a szent szolgálatra. A főpásztor meghívott minden jelenlévőt, és azokat is, akik a Mária Rádió hullámhosszain kapcsolódtak be a szentelési szentmisébe, hogy imájukkal kísérjék a jelöltet, hogy a vállalt szolgálatában hűséges legyen, mindent Isten dicsőségére és az emberek szolgálatára tegyen. Az egyházi elöljáró a szentbeszédében kiemelte, hogy a Nagyváradi Egyházmegye számára milyen nagy ajándék, hogy Isten ezt a fiatalembert a szolgálatra kiválasztotta. A diakónus, aki Isten és az emberek szolgálatára vállalkozik, nincsen egyedül a hivatás útján, Isten mindig mellette áll, és kegyelmével támogatja. Alex életében a mai szenteléssel egy eltörölhetetlen pecsét kerül eddigi személyes istenkapcsolatára, a közte és Isten között fennálló párbeszédre. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy egy új párbeszéd veszi kezdetét, melynek erőforrásnak kell lennie most kapott küldetéséhez, az asztalszolgálathoz és Isten igéjének hirdetéséhez.

Fotó: Tóth László

A szentmise után ünnepi ebéd következett a kollégium ebédlőjében, ahol Stefan Dartmann SJ rektor nem csak az újonnan szenteltet és az előkelő vendégeket köszöntötte, hanem kifejezte jókívánságait a papszentelésük kerek évfordulójára emlékező és ennek alkalmából Rómába látogató frater maior-ok (a kollégium régebbi diákjai) részére is.

Tomaskovity Szabolcs