varadszollos_sarosi_koncert_2016

Debreceni orgonaművész Váradszöllősön

Sárosi Dániel, debreceni orgonaművész örvendeztette meg játékával és egy gondosan felépített programmal a nagyváradi orgonamuzsika iránti érdeklődőket 2019 október 4-én, pénteken, 19.00 órától a váradszöllősi plébániatemplomban. Az orgonaest három szerző művei köré csoportosulva adtak átfogó képet a 20. század stílusirányzatainak sokszínű gazdagságáról és egymásra való hatásáról.

Elsőként Paul Hindemith (1895-1963) a II. szonátája került bemutatásra. Ez a több tételből álló mű mutat lassú és gyors muzsikát, mutat intimet, vidámat, energikusat, olykor tragikusat, tehát színes kompozícióban gyönyörködhettünk. A három tételes darab a szonátát egy másik műfajjal ötvözi, a prelúdium és fúga műfajával, így az utolsó tétel egy közepes tempójú fúga, amely egy témára épülve, izgalmas szerkezetet épít föl. Messze távozik a hagyományos hangnemi keretektől, tehát nem a megszokott módon fejezi ki a zene rendjébe vetett hitét, de összességében mégis a klasszikus hagyományok követője. Hindemith Szonátája egyszerre hódolat a bécsi klasszikus szonátairodalom és J. S. Bach orgonazenéje előtt.

A folytatásban a 20. századi magyar protestáns egyházzene kiemelkedő képviselőjeként Gárdonyi Zoltán (1906-1986) csodálatos későromantikus, intim, egészen belsőséges kompozíciója a Jászói legenda című alkotása került bemutatásra. Gárdonyi, gyermekéveinek nyarait ebbel a felvidéki kis településen töltötte nagyszüleinél, ahol gyakran alkalma volt a helyi templom orgonája közelébe is kerülni. Gárdonyi végtelen szeretettel, szelídséggel és szépséggel beszél Jászói legenda című művében.

Gárdonyi Zsolt (1946) Gárdonyi Zoltán fia, a budapesti Zeneakadémia elvégzése után, 1968-ban Németországba költözött, ahol egyrészt koncertező orgonaművészi pályát épített föl, másrészt pedig a Würzburgi Zeneművészeti Főiskolán nyugdíjba vonulásáig zeneelméletet és zeneszerzést tanított. Komponista egyénisége rendkívül színes. A koncerten elhangzó nyolc korálimprovizáció – a Tíz korálimprovizáció c. gyűjteményből – magán viseli a koncertező művész és a gyakorló kántor szokásait. Rendkívül változatosan mutatja be a hangszert, nagyon sok zeneszerzői ötletet tesz a jól ismert protestáns koráldallamok fordulataihoz. A tételek: Nun bitten wir den heiligen Geist – Heilger Geist, du Tröster mein – Es ist das Heil uns kommen her – Gott des Himmels und der Erden – Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort – In dir ist Freude – Wie schön leuchtet der Morgenstern – Ihr lieben Christen, freut euch nun.

E nyolc korált követően Luther Márton Úr Isten, te tarts meg minket koráljára írott meditációban szinkópált ostinato akkordlánc lüktet, amellyel az időtlen, állandó megtartó erőt jeleníti meg a zeneszerző. A tétel közepén felragyogó szóló-szín a középső három versszak egyik gondolatát („hogy dicsérhessünk téged”) önti zenébe. A harmóniai történés a mindenkori dallamhangokat olvasztja magába, és egy egyenletes hullámmozgásra emlékeztető formában főként akusztikus és distanciális hanghalmazokat váltogatva juttat érvényre.

Gárdonyi Zsolt zenei nyelvezete a bachi hagyományból, az impresszionizmusból és O. Messiaen stílusából éppúgy merít, mint a jazzből.

Az orgonaest utolsó darabjaként elhangzó Lift High the Cross című orgonadarab egy ma is népszerű régi angol dallamot dolgoz fel. Ezzel a dallammal 1994-ben találkozott a komponista egy oklahomai ünnepi istentiszteleten és nyomban rabul ejtette őt. Ez a rövid orgonakompozíció – mely a hardheimi plébániatemplom idén 50 éves orgonájának jubileuma alkalmából készült –, távolról érkező hangokat kísérő pedálrecitativóval kezdődik, amelynek felemelő vonalai az eredeti dal fő motívumait dolgozzák föl. Ezt követően a teljes koráltéma 3 strófán keresztül egy himnikus befejezéshez vezet.

A nagyon gazdag tematikus programot és magas szintű tolmácsolást hatalmas tapssal köszönte meg a hallgatóság.

Józsa Domokos