Hittanversenyek díjazottainak zarándoklata

A nagyváradi egyházmegyében hagyománnyá vált, hogy a hittan tantárgyversenyen vagy más vetélkedőn részt vevő diákok kiemelkedő, tanúságtevő tevékenységük jutalmául főpásztoruk vezetésével elzarándokolnak valamelyik kegyhelyre. Ebben az évben Mátraverebély-Szentkútra esett a választás. 2019. október 5-én egy busznyi diák és hitoktató zarándokolt el a ferencesek által „őrzött” nemzeti kegyhelyre, hogy hálát adjon a jó Istennek és a Szűzanyának a kapott kegyelmekért.

A szentmisét Böcskei László megyés püspök celebrálta, aki megköszönte a fiataloknak, hogy tanúságot tesznek hitükről, majd bátorította őket, hogy a jövőben is törekedjenek a hit tudatos megélésére, keressék azokat a forrásokat, amelyekből meríteni tudnak, hogy Isten ajándékává válhassanak mások számára.

Az ebéd után Kamill ferences testvér bemutatta a kegyhely történetét, melynek kezdetei Szent László királyhoz kötődnek. A legenda szerint 1091–92-ben Szent László király ellenségei elől menekülve egy szakadék fölé ért, ahonnan reménytelen volt a továbbjutás, de lovával ugratott egyet, és megmenekült. Akkor fakadt az első forrás ezen a helyen. Az első gyógyulás a XIII. században történhetett, amikor a Szűzanya, karján a kis Jézussal megjelent egy verebélyi néma pásztornak, és azt kérte tőle, hogy ásson a földbe és igyon az előtörő vízből.

A fiú engedelmeskedett és visszakapta beszélőképességét. 1210-ben a zarándokok sokasága miatt templomot építettek Mátraverebély faluban, ahonnan körmenetben vonultak a Szentkút völgyben lévő forráshoz. A szentkúti barlangokban, a mai kegytemplom fölötti hegyoldalon a XIII. századtól éltek remeték. A kegyhelyet hosszú időn át ciszterci szerzetesek látták el, a török idők óta azonban a ferencesek is részt vettek a búcsús csoportok vezetésében, lelkipásztori szolgálatukban. 1772-től már ők a szentkúti kolostor lakói.

A bemutató után a gyönyörű szabadtéri oltár mozaikkompozícióját csodálták meg a zarándokok, amit a szlovén Marko Ivan Rupnik jezsuita teológus, mozaikművész készített.

A diákok élménybeszámolói hűen tükrözik a zarándoklaton megélt pillanatok mélységeit:

„Mária szeretete vonzott minket ide.” (U. Szabolcs, Nagyvárad)

„Igazi lelki feltöltődésként éltem meg ezt a zarándoklatot. Mátraverebély-Szentkúton éreztem meg igazán a Szűzanya gondoskodó szeretetét.” (L. Gabriella, Nagyvárad)

„Számomra lelki feltöltődést jelentett ez a nap, ahol csodás embereket ismerhettem meg és találkozhattam Isten szeretetével.” (V. Loretta, Margitta)

„A mai nap egy nagyon szép élmény volt számomra. Örülök, hogy együtt lehettem a barátaimmal a Szűzanyánál. Jézus és a Szűzanya áldásával megyünk haza.” (B. Máté, Nagyvárad)

„Nagyon tetszettek az oltáron a gyógyulásokat jelző tárgyak. Egy igazi lelki feltöltődés volt ez a zarándoklat.” (S. Krisztián, Érsemjén)

„Nekem a szetmise tetszett a legjobban.” (B. Milán, Kárásztelek)

„Köszönöm, hogy igazán érezhettem, hogy fontos vagyok, és újult lelki erővel térhetek haza.” (Petra, Mihályfalva)

„Hálás vagyok, hogy itt lehettem, új élményekkel és barátokkal gazdagodhattam.” (Niki, Mihályfalva)

„Köszönök mindent! Ismét egy felejthetetlen élménnyel gazdagodtunk.” (Bernadett, Nagyvárad)

„A templom tetszett a legjobban.” (R. Lóránd, Nagyvárad)

„Köszönöm, hogy itt lehettem! Sok új embert ismertem meg.” (K. Ilona, Nagyvárad)

„A szentélyben a gyógyulásokat jelző tárgyak nagyon érdekes bizonyítékai a csodák létezésének. Szent László vízfakasztó csodája emberéleteket is mentett.” (N. Adrienn, Kárásztelek)

„Mint tavaly, úgy történt az idén is: lelkiekben gazdagon térek haza. Nekem minden tetszett, mivel a vallás és a történelem egyaránt belefonódott a zarándoklatba. A Szűzanyának köszönhetjük a mai szép, élményekben gazdag napot. Minden résztvevő boldogan és hálásan tér haza. (G. Bianka, Érmihályfalva)

„Köszönünk mindent! Egy újabb élménnyel gazdagodtunk. Ismét megtapasztaltuk Isten végtelen szeretetét, jóságát, ami mindig velünk volt, van és lesz.” (P. Ferencz, Mihályfalva)

„A mai nap felejthetetlen élmény marad mindannyiunk számára. Ismét tanúságot tehettünk a hitünkről. Bátorítást kaptunk ahhoz, hogy merjük felvállalni kereszténységünket, ne féljünk ettől, mert sokkal teljesebb és boldogabb lesz az életünk. Ne féljünk, mert Isten mindig velünk van, szeret, gondoskodik rólunk.” (P. Annamária, Mihályfalva)

„Számomra nagyon jó volt ez a zarándoklat, mert megerősítette a hitemet, megismerhettem a kegyhely történetét és új barátokat szereztem. Nagyon elkötelezett ez a zarándoklat. Tetszett a csend, s az, hogy meghitt hangulat volt.” (R. Alexandra, Bihar)

„Számomra nagyon felemelő élmény volt a mátraverebély-szentkúti zarándoklat. Legjobban a templomban található Mária-szobor tetszett, amit öltöztetnek. A szabadtéri oltár mozaikképei is nagyon szépek. Lelkiekben gazdagodtam, s erre a csodaszép helyre egész életemben fogok emlékezni. Köszönöm a szervezőknek, hogy ilyen Istentől megáldott helyre juthattunk el.” (A. Antónia, Mihályfalva)

Köszönet Böcskei László megyés püspöknek, hogy minden évben lehetővé teszi a hittanosok és a hitoktatók számára, hogy újabb kegyhelyekre zarándokoljanak, s ez által is erőt merítsenek a hivatásuk megéléséhez.

Benedek Ramóna