Boldog Bogdánffy Szilárd szülőfalujában imádkozott Böcskei László püspök

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök szülőfalujában, Feketetón október első vasárnapján hagyományosan zarándoklattal emlékeznek meg a település híres szülöttjéről, amelynek csúcspontja az ünnepi szentmise. A nap folyamán a zarándoklat résztvevői elimádkozták a rózsafüzért, majd két oroszlámosi hittanos – Súly Evelin és Vivien – felolvasta Bogdán József: Feketetó kis falumnak című írását.

Az ünnepi szentmisét Böcskei László nagyváradi megyéspüspök mutatta be Martin Roos ny. temesvári püspökkel, Fiser János általános helynökkel, Hajdu Sándor helyi plébánossal, Koncz Tibor és Mellár József esperes-plébánosokkal, valamint Király Tibor, Pethő László és Halmai János atyákkal.

A szentmise ünnepi szónoka Böcskei László püspök volt, aki homíliáját három vezérgondolat mentén építette fel. Kiemelte Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök életpéldáját: „Amikor csak tehetem, a fiataloknak elmondom élettörténetét és földi pályafutását. Nagyváradon már alig néhányan vannak, akik ismerték Szilárd püspököt. Ők azonban mindannyian kiemelték, hogy amellett, hogy tanított, nevelt; tette, amit tenni kellett, érezte a hivatását, küldetését és ennek/ebben élt. Ő nem az elmúlt idők történelméhez tartozik, hiszen a 20. századaban élt, s élete követendő példa a ma embere számára is.”

A nagyváradi főpásztor elmondta, egyházmegyéjében a közelmúltban fogadták a 2020-as NEK missziós keresztjét. A családosok szentségimádása után meghívta a kisgyermekeket, hogy nézzék meg a keresztet, s nagyon élvezte, ahogyan a gyermekek csodálták. Jó lenne, ha mi is képesek lennénk erre, ha ilyen gyermeki lelkülettel tudnánk rácsodálkozni és hinni erejében – mondta a jelenlévőknek.

A harmadik gondolat, amelyre a püspök kitért homíliájában, a küldetés volt, a missziós lelkület felélesztése és felébresztése, hogy egy élő, eleven egyház tagjai legyünk. Feleadatunk, hogy ajándék legyünk mások számára, legyünk a hit, az öröm és bizalom hirdetői! Vállaljuk tiszta szívvel az elköteleződést! – hívta meg a jelenlévőket.

Forrás: Nagybecskereki Egyházmegye