Kórus és orgonakoncert Váradszöllősön

Rendkívüli koncert volt a Váradszöllősi Zenei Estek keretében 2019. október 11-én, ugyanis a plébániatemplomban a Csillagocska Pedagógus Kórus lépett fel. Józsa Domokos orgonista szavai után Brugós Anikó, a kórus vezetője köszöntötte a szép számban megjelent közönséget. Felvezetőjében beszélt a pedagógia és a zene összefonódásáról, utalva arra, hogy a pedagógus számára a zene lényeges segédeszköz, mely arra szolgál, hogy a rábízott gyermekek lelkébe csempéssze a népdalok, zsoltárok és gyermekjátékok által azokat a lényeges értékeket, melyek kisgyermekkorban kevéssé megfoghatóak pusztán szavak által.

A kórusban táncpedagógusok és óvónők sajátítják el, és gyakorolják többek között az (egyház)zenei és a népzenei alapú igényes darabokat.

Tagjai vallják, tudják, hogy a zene nemcsak értékközvetítő, hanem közösségépítő pedagógiai eszköz is. A Csillagocska zeneóvodában tevékenykedő oktatók ezt nap mint nap élik, érzik, tanulják és tanítják. A kórus 2016-ban alakult. Jelenleg 10-12 személyt számlál. Elsősorban egynemű karként működik, de a kórusba egy-egy mű erejéig gyakran csatlakoznak gyerekek és vegyeskari felállásban is énekelnek.

Repertoárjukba a 20. és 21. századi magyar kórusirodalom gyöngyszemeiből válogattak, elsősorban népdalfeldolgozásokat szólaltatnak meg, de a magyar egyházzene szolgálatában is helyt állnak.

A pénteki koncertalkalom két részből állt. Az est első részében a közönség zsoltárfeldolgozásokat hallhatott igényes, a műfajnak megfelelően, meghitt és szakszerű előadásmódban, melyet az Ősi ír áldás közös (a hallgatóság bevonásával) eléneklése zárt. Az igényesen előadott repertoárt a zenekedvelők hálás tapssal köszönték meg. Az est második részében az orgonamuzsikáé volt a főszerep. Józsa Domokos, a váradszöllősi plébániatemplom orgonistája örvendeztette meg a jelenlevőket J.S. Bach és Gárdonyi Zoltán zeneszerzők válogatott darabjaival, melyet ráadásként a Bach-Gounod Ave Maria zárt.

2019. október 18-án, 19 órától Pap Attila székelyudvarhelyi orgonista lesz a Váradszöllősi Zenei Estek következő vendége. Az alkalomra a szervező mindenkit szeretettel várnak!

Szlopp Bernadette