Keresztény focikupa Tasnádon

Az ifjúsági és gyermekprogramok keretében idén első alkalommal került megszervezésre Tasnádon a Keresztény Focikupa, amelyet a Tasnádi Római Katolikus plébánia a Bethlen Gábor Alap anyagi támogatásával szervezett.

rbt

Tasnádon és a környékbeli falvakban is jelentős probléma az egyházközség létszámának rohamos apadása. Ez a számszerű adat az ifjak korosztályán mérhető fel leginkább. Célunk és egyben kötelességünk a rájuk való odafigyelés, még ha töredéke is a születések száma a 25 évvel ezelőttinek. Tevékenységeinkkel szeretnénk elősegíteni a „van értelme és jó itthon lenni” érzetet, mivel egyre erősebb környékünkön a fiatalok elvándorlásának jelensége.

rbt

Hogy mennyire szükség van a gyermekek és fiatalok irányítására, azt az augusztus 19-23. közötti bibliatáborunk is bizonyította, hisz közel 70 gyereket és számtalan önkéntest mozgatott meg. Gózner Artúr hitoktató, Kruzslitz Imre helyi plébános, Tóth Attila Levente és Husztig Róbert atyák, valamint Orosz Roland és Blaga Antoniu kispapok a Szentírás és alternatív pedagógiai módszerek segítségével foglalkoztak és fejlesztették e generáció lelki kompetenciáját. A nőszövetség és helyi pedagógusok kézműves foglalkozásai és a Mátyás Edwin, Czumbil Bernadette és Barth Patrick által vezetett ifjúsági zenélés egészítették ki a napi programot, míg az összefogás és közös munka kellően biztosította a munka háttérét.

2019. október 12-én újra összegyűjtöttük a környékbeli és helyi fiatalságot, a sport, és különösen a foci összekötő erejében bízva. A bajnokságon három korosztályban szerepeltek a csapatok: az első csoportba előkészítőstől negyedik osztályig, második csoportba ötödiktől nyolcadikig, valamint a harmadik csoportba kilencedik osztálytól fölfelé nevezhettek be az érdeklődők. Minden csoportban három-három csapat mérte össze képességeit, méltó küzdelemben. Örömünkre, a második kategóriában még egy lányokból álló egység is megmérettette magát. Különböző nemzetiségű és vallású gyerekek hét-nyolcasával alkották az alakulatokat. Kern Attila tornatanár vezette a mérkőzéseket, akinek ifjúsági csapata a kaplonyi Fortuna is részt vett a kupán. Az első csoport győztese a Real-Barsza csapata volt, akik közösségünk roma nemzetiségű gyerekeiből verbuválódott. Őket is próbáljuk bevonni tevékenységeinkbe, hogy így is könnyebben integrálódhassanak közösségünkbe. A második csoportban a kaplonyi Fortuna győzedelmeskedett, a harmadikban pedig a tasnádi Lándzsások legénysége. A program végén ebéddel kedveskedtek a szervezők, amelyet a tasnádi Caritas önkéntesei és a helyi Nyugdíjas Klub tagjai készítettek.

Reményeink szerint a nagyon vidám, de rendkívül sportszerű és jól szervezett focikupa erősítette a résztvevő fiatalok pozitív versenyszellemét és egymás kölcsönös elfogadását. Bízunk benne, hogy egész évi tevékenységeink elérik céljukat, és hozzájárulnak egy pozitívabb jövőkép kialakulásához fiataljainkban és a helyi szülőkben. Ehhez kérve az Úr áldását, találkozzunk újra az VI. Adventi ifjúsági és gyermeknapon, december 14-én!

Gózner Artúr