Întâlnirea reprezentanţilor Conferinţelor Superioarelor şi Superiorilor Majori din România

În dimineaţa zilei de 23 octombrie 2019, 55 de reprezentanţi ai Conferinţelor Superioarelor şi Superiorilor Majori din România (CRSM-CSMR) au transformat drumul de la Voivodeasa la Cacica într-un pelerinaj de mulţumire adusă lui Dumnezeu şi Maicii Domnului.

Reuniţi în Adunarea Generală anuală şi meditând în anul 2019 asupra slujirii în viaţa consacrată, aceştia au ţinut să urmeze astfel pelerinajul spiritual al Preasfintei Fecioare Maria de la Fiat la Magnificat: mai precis, de la „Iată slujitoarea Domnului” la preamărirea lui Dumnezeu „care a privit la umilinţa slujitoarei sale”!

Sfânta Liturghie care a încununat acest moment a fost prezidată de Preasfinţitul, episcop de Iaşi. Acesta, remarcând şorţurile de slujitori purtate de participanţii la Adunarea Generală CRSM-CSMR, a ţinut să amintească trei momente sau aspecte decisive ale slujirii creştine, prin urmare şi ale vieţii consacrate: comuniunea cu Dumnezeu în viaţa de rugăciunea, simţul eclezial al oricărei lucrări de slujire şi spiritul misionar, atât de actual în contextul Lunii Misionare Extraordinare celebrate în întreaga Biserică.

Ca expresie a comuniunii ecleziale la nivel naţional, episcopului Păuleţ i-a fost dăruit acelaşi şorţ al slujirii vieţii consacrate din România, pe care acesta şi l-a pus la sfârşitul Liturghiei pentru a poza alături de toţi pelerinii fraţi şi surori adunaţi în această zi de har la Cacica.

Sursa: ercis.ro