Nagyváradi orgonaművész a Váradszöllősi Zenei Estek zárókoncertjén

Kristófi János Zsigmond helyi orgonaművész, székesegyházi karnagy előadása zárta az idei Váradszöllősi Zenei Estek orgonát és orgonamuzsikát népszerűsítő koncertsorozatot pénteken, 2019. október 25-én.

A koncert első részében a Kristófi által oly nagyon tisztelt és szeretett Bach zenéje szólt. Elsőként Johann Sebastian Bach (1685-1750) BWV 533-as jegyzékszámot viselő fiatalkori lendületes és szenvedélyes kis e-moll Prelúdium és Fuga került bemutatásra. A két különálló szakaszban megfigyelhető műfaji és karakterbeli kontrasztot mindvégig szem előtt tartva szépen domborította ki az előadó ügyelve arra, hogy a szólamok éneklési lehetősége érvényre jusson.

A Klavierübung III. gyűjtemény 1739-ben jelent meg először melynek egyik érdekes vonása, hogy a lutheránus istentisztelet vasárnapi, leggyakrabban használt énekeit adja az orgonisták kezébe, egy nagyszabású kiterjedt darabot, s mellé  ugyanannak a korál dallamnak fughetta-formájú rövidebb feldolgozását. Ebből a gyűjteményből került bemutatásra a költői szépségű, teológiai tartalmát  zenei eszközökkel teljes mértékben kifejező zseniális kompozíció a Dies sind die heiligen zehn Gebot BWV 678 címet viselő korálfeldolgozás, melyben a koráldallam kánonszerű kétszólamúságban történő vezetése az ószövetségi  tízparancsolat törvényének szigorúságát jelképezi.

A koncert első részének lezárásaként ismét Bach műben gyönyörködhettünk. Bach lipcsei évei alatt (1723-1750) jelent meg elsősorban pedagógiai célzattal az az orgonára írt 6 Szonáta mellyel legidősebb fiát Wilhelm Fridemannt vezette be az orgonajáték rejtelmeibe. Az olasz hegedűversenyek háromtételes típusára épülő kompozíciók mindegyike a legmagasabb koncentrációt és „kamarazenélési” attitűdöt kívánják az előadótól. A bemutatásra kerülő II. c-moll Szonáta kézzelfogható remekműve a kamarazenélés magaslatainak. Az előadó kiváló érzékkel tolmácsolta azokat a zeneszerzői eljárásokat melyek a darab felépítéséhez tartoznak: a sok helyen érvényre jutó latens polifónia szemléltetése, az imitációk kiemelése, a jó érzékkel választott tempók, a kadenciák lekerekítése stb. mind-mind  hozzájárultak e csodálatos „építmény” megszületéséhez.

Az orgonaest sajátos színfoltját képezte Tempfli Zsolt (1983) helyi szerző „Genézis” című orgonaszvit művének két tétele (IV. Élet és halál között, op. 39. nr. 4/ V. Bűntudat és bűnbocsánat, op. 39. nr. 5). Az előadó elmondása szerint egy régi adósságot próbál ezzel az ősbemutatóval törleszteni hiszen Tempfli Zsolt már több éve kezébe adta e művet. A bemutatott tételekben egyfajta szintézisét véltük fölfedezni a különböző zenei korok zeneszerzői eszköztárát felhasználva. A gazdag harmóniai készlettel rendelkező tételek választékos regisztrációval, történő bemutatása a hallgatóság tetszését nyerte el amit a kitörő taps is egyértelműen kifejezett.

Az orgonaest záróakkordjaként a lyoni orgonaépítő családba született és már nagyon fiatalon komoly orgonista hívnévre szert tevő Charles-Marie Widor (1844-1937) Toccata-ját hallhattuk az 5. orgonaszimfóniából (1887). Widor, aki 64 éven át töltötte be a párizsi St. Sulpice-templon rangos orgonista pozícióját nagyon jelentős szólóorgonára írt tíz grandiózus szimfóniája. Ezek „kisérletek” a zenekari zene elveinek orgonára való átültetésére. A monumentalitást megjelenítő hatalmas hangos hangzatok sokak kedvenc darabjai közé tartozik melyet nagy eleganciával, hiteles és szép tolmácsolásban közvetített Kristófi János Zsigmond orgonaművész. Az előadást a hallgatóság kitörő tapssal köszönte meg, melyet az előadó, Alessandro Marcello (1673–1747), d-moll oboaversenyének második tételének Bach átiratával tolmácsolásával viszonzott (BWV 974 csembalóverseny második tétele).

Józsa Domokos

Idén 10 éves a Nagyvárad-Szöllősi plébániatemplom orgonája, melyet a Pécsi Orgonaépítő Manufaktura KFT épített Budavári Attila orgonaépítő mester vezetésével. A tíz év alatt közel 100 koncerttel örvendeztették meg az érdeklődőket a meghívott előadók.

Hála az Istennek hogy az idén is megszervezhettük  koncertsorozatunkat! Köszönjük mindazoknak akik anyagilag, vagy bármilyen más formában hozzájárultak e koncertsorozat magvalósulásához. Isten fizesse sokszorosan!

Főtámogató és szervező: Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Váradszöllősi Római Katolikus Plébánia

Köszönet illeti: Bihari Napló

További támogatók: Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Váradhegyfoki Premontrei Prépostság, Mária Rádió Erdély, Nagyvárad-Olaszi (Barátok) Plébánia, Nagyvárad-Újvárosi Szent László Plébánia, Nagyvárad-Újvárosi Református Gyülekezet, Nagyvárad-Szent József Plébánia, Nagyvárad-Rét Református Gyülekezet, Nagyvárad-Olaszi Református Gyülekezet, Braun László (borász), valamint a magukat megnevezni nem akaró magánszemélyek.