Különleges látogató a Szent László Iskolában

Szeptemberben találkoztunk első alkalommal, Rainer Pag németországi sekrestyéssel, akit Pék Sándor esperes-plébános  invitált iskolánkba, és akiről csak annyit tudtunk, hogy németországi otthonától gyalog zarándokolt Nagyváradra. Azóta többször járt nálunk, részt vett közös tevékenységeken, tanórákon, németórákon.
Hogyan is kerül hozzánk, milyen kapcsolat fűzi Nagyváradhoz?
2013-ban kereste fel a Nagyvárad-Újvárosi plébániát a németországi Vreden Szent György egyházközsége azzal a szándékkal, hogy létesítsenek testvérkapcsolatot. Akkor látogattak először Nagyváradra, és akkor kezdődött ez a partnerkapcsolat, ami mind a mai napig aktívan működik. Minden évben, egy körülbelül 9-10 fős delegáció érkezik októberben Vredenből, majd januárban a nagyváradi egyházközség utazik vendégségbe a németországi partnerekhez. Ezelőtt két évvel, az egyik látogató, pontosan Rainer Pag, aki egyben elkötelezett sportoló és természetjáró, azon gondolkodott, hogy mit tehetne ő még hozzá ehhez a partnerkapcsolathoz. Megszületett benne a gondolat, hogy kivesz 3 hónap fizetetlen szabadságot és elgyalogol Nagyváradra. Ezt a 2066 km-es gyalogtúrát, amelyet 61 nap alatt tett meg, négy ország (Németország, Csehország, Ausztria, Magyarország) átszelésével, a két közösség közötti kapcsolat erősítésére ajánlotta fel.
Útja során nemcsak olyanokkal ismerkedett meg, akik hosszabb-rövidebb ideig elkísérték, hanem olyanokkal is, akik anyagilag is támogatásukról biztosították, hogy célját elérje. A két egyházközség úgy döntött, hogy az adakozóktól, szponzoroktól kapott összegből 5.000 eurót iskolánknak, a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumnak ajánlanak fel, azzal a céllal, hogy egy korszerű, modern hittantermet rendezzenek be.
Köszönet érte, mindenkinek aki valamilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy az itt tanuló minden diáknak lehetősége nyíljon olyan körülmények között tanulni, ami nemcsak szellemi, de lelki fejlődésüket is elősegíti.

Benedek Ramóna hitoktató és Konrád Katalin igazgató