A püspöki kápolna búcsúját ünnepelték

Borromeo Szent Károly ünnepén, 2019. november 4-én, 11.00 órakor Böcskei László megyéspüspök búcsús szentmisét mutatott be az egyházmegye papságával, szerzeteseivel közösen a Püspöki Palota kápolnájában. A szentmisén részt vettek szerzetes nővérek, hitoktatók és számos hívő. Szentbeszédet mondott Pék Sándor esperes-plébános.

A szentmise bevezetőjében a főpásztor a helyi sajtóban megjelent híradásokról beszélt, amelyek a püspöki palota eredeti szépségének a visszanyeréséről számoltak be. Ezek a híradások a külső szépségről szólnak, mondta az egyházmegye elöljárója, majd folytatta: ez is fontos, de fontosabb az, amitől belsőleg szép, megszentelt ez a hely, amelyhez két vértanú is kötődik, utalva boldog Apor Vilmos és Bogdánffy Szilárd püspökökre. A papokkal, szerzetesekkel és hívekkel együtt, megünnepeljük ma az egyházmegye legfontosabb irodájának az ünnepét, mondta a megyés püspök. Ez az iroda az, ahol a legfontosabb megbeszélések, ügyintézések történnek. Kérjük Borromeo Szent Károly közbenjárását, aki példa számunkra, hogyan kell az Urat szeretni, hogyan kell az Úrhoz közel maradni. Az Eucharisztikus Kongresszus 3. előkészületi évéhez érve, a „Ti adjatok nekik enni” jézusi felszólításra fektetjük a hangsúlyt. Megismertük Jézust, most pedig el akarjuk vinni Őt másokhoz is. Ez a misszió: élő krisztushordozók legyünk a mindennapokban az emberek között. Ehhez kérjük az Úr segítségét – bíztatta a jelenlevőket Böcskei László.

Prédikációjában Pék Sándor Nagyvárad-Újvárosi esperes-plébános arról az örömről beszélt, amely a mások szenvedésén való enyhítéssel jár, amint azt Borromeo Károly is tette. Sok a szenvedés és a szükség ma is a szívekben, a fejekben, sokszor a zsebekben is.

A vértanúságról és a misszióról, valamint a vértanúság missziójáról is beszélt a szónok. Hogyan adjuk mi az életünket ma, békés időszakban? A lelkipásztorok legjobban az igehirdetés által tehetik. Ábrahám idejében szövetségkötés jele a kettévágott állatok közötti vonulás volt. Amint Jézus az utolsó vacsorán tette, a pap a szentmisében megtöri az ostyát, egy új szövetség megkötésének jeléül. Jézus egy új szövetséget kötött velünk. Ezt éreztessük meg a mindennapokban embertestvéreinkkel, ez a mi missziónk – zárta beszédét Pék Sándor.

KÉPEK