Kett-pedagógia szakmai napokat tartottak hitoktatóknak és pedagógusoknak

Radnóti Miklós őszi életérzést idéző sora – Hűvös arany szél lobog, leülnek a vándorok… – adta meg az alaphangját annak a képzésnek, amelyet 2019. október 8-9-én szervezett az Országos Magyar Továbbképző Központ és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség a Franz Kett pedagógia iránt érdeklődő hitoktatóknak és pedagógusoknak a nagyváradi Egyházmegyei Laikusképző Központban. Az őszre, a közelgő télre és az időszak ünnepeire hangoló, azokat megélni, elmélyíteni segítő tanegységeket feldolgozó kurzust a Pécsről érkezett Sipos Edit vezette, aki a Franz Kett pedagógia értőjeként nemcsak e nevelési irányzat magyarországi terjesztésének szakmai vezetője, hanem sokat tett e pedagógia megismertetéséért Erdély peadagógusai között is.

A kurzuson harminc hitoktató, óvónő és tanítónő vett részt, akik közül sokan eddig csak hírből ismerték az egységes értelemorientált pedagógiát, így először szerezhettek személyes tapasztalatot róla. A Franz Kett pedagógia iránti növekvő érdeklődést tükrözi az is, hogy a kurzusra több, mint kétszeres túljelentkezés mellett Szatmár, Marosvásárhely, Kolozsvár és Arad környékéről is érkeztek résztvevők.

A képzést Demeter Emőke, az Országos Magyar Továbbképző Központ igazgató asszonya és Böcskei László nagyváradi megyéspüspök nyitották meg. Demeter Emőke kihangsúlyozta, hogy az újonnan alakult továbbképző központ részéről akár irányjelzőként is felfogható az, hogy épp a Franz Kett pedagógiával nyitja meg képzései sorozatát. Az OMTK ugyanis az alternatív oktatás területén szeretne működőképes, hatékony jó gyakorlatokat felmutatni a pedagógusok számára, amelyekkel gazdagíthatja eszköztárukat és segítheti munkájukat. Böcskei László püspök arról beszélt, mennyire fontos ma az, hogy élményszerűen adjuk tovább a hit titkait a gyerekeknek, és hogy ez a továbbadás maradandó nyomot hagyjon a gyermeki lélekben.

A másfél napos képzés rövid elméleti bevezetővel indult tekinettel azokra a pedagógusokra, akik először találkoztak az irányzattal. A program túlnyomó részét azonban a mintának szánt tanórák bemutatói töltötték ki. Utóbbiak az évkör őszi és adventi időszakának különböző aspektusait és ünnepeit hozták közel a résztvevőkhöz. A bemutatók kimondottan az iskolai oktatás céljait szolgálták, kész anyagot bocsátottak a jelenlevők rendelkezésére, amelyet az elkövetkező hetekben gyakorlatba ültethetnek csoportjaikban, osztályaikban. Ilyen volt például a Szent Márton körtéjéről szóló francia legenda feldolgozása, de ide sorolható az adventi koszorúval kapcsolatos foglalkozás vagy a karácsonyi történet is.

A Franz Kett pedagógia sajátos nevelési célja az, hogy megteremtse a gyermek és a valóság közötti sokrétű találkozás lehetőségét és elvezesse a gyermeket a szemlélő magatartásig, annak elsajátításáig, hozzásegítse őt ahhoz, hogy az iskolarendszer által támogatott, túlnyomóan haszonelvű vagy tudományos szemlélettől, eljuthasson egy a természetet, szépséget, a világ mélyén meghúzódó titkot észlelni képes és értékelő szemléletmódhoz. Sipos Edit ezért egy sor szemlélni tanító foglalkozást is beiktatott a képzés programjába. Foglalkozást épített az őszi levélre, de hangsúlyt fektetett arra is, hogy a foglalkozásokban megjelenő őszi gyümölcsöket (körte, alma) is más szemléletmód jegyében közelíthessék meg a résztvevők. A Franz Kett pedagógia a történeteket és meséket az életértelem közvetítőiként kezeli és dolgozza fel, az értelemkeresés irányából indul ki, amikor megfogalmazza a padlóképek szimbolikus nyelvén és a mesélés, testi megformálás e pedagógiára jellemző módszereivel. A történetfeldolgozás ezen különleges módjából is ízelítőt kaphattak a jelenlevők az Egy kosár alma c. mese illetve a karácsonyi történet feldolgozása révén.

A Franz Kett pedagógia szakmai napok kezdete volt egy olyan képzéssorozatnak, amelyet az Országos Magyar Továbbképző Központ januártól több, az Erdély különböző pontjaira kihelyezett képzés formájában fog továbbvezetni Nagy Enikő M. Kriszta mallersdorfi ferences nővér és Sipos Edit szakmai vezetésével.

Nemes István