Rendkívüli vendég a Szent László Iskolában

Gróf Pongrácz Vilmos, a Szent László Római Katolikus Líceumot támogató Bécsi Szent István Egylet Szent István Ösztöndíj Alapot kezelő felelős referense látogatta ma meg a tanintézetet. Ebben az esztendőben is 25 diák részesül hamarosan támogatásban. Négy ország (Felvidék, Kárpátalja, Erdély és a Vajdaság) 12 városában több mint 200 diák részesül évente a Szent István Egylet ösztöndíjában. (Szlovákia: Pozsony, Komárom, Kassa; Ukrajna: Munkács, Ungvár, Beregszász, Técső; Románia: Nagyvárad, Kolozsvár, Nagyenyed, Gyulafehérvár; Szerbia: Szabadka).

A tavalyi ösztöndíjasok

Az Ösztöndíj Alap az évente megrendezésre kerülő Szent István Bál bevételéből, valamint a közel száz támogató által nyújtott pénzügyi segítségből tevődik össze. Ennek a támogatásnak részese a nagyváradi iskola 1993-tól fogva. A támogatottak jól teljesítő, igyekvő, gyakran sokgyermekes vagy csonka családból származó tanulók, akik továbbviszik majd a keresztény szellemet, s akik méltók tudnak maradni a klasszikus értéknormákhoz, anyanyelvükhöz, gyökereikhez.

Zalder Éva Mária

Az Ér Hangja újságírója beszélgetett Pongrácz Vilmossal, alábbiakban ennek a beszélgetésnek tartalmát tesszük közzé:

Nagykágya és a gróf Pongrácz család kapcsolata nem nyúlik vissza hosszú évszázadokra. A Nagykágyán templomot és családi sírboltot építtető, valamint kastélyt bővítő Pongrácz család a XIX. század közepén tűnik fel az akkori Magyarországnak e térségében. Addig a felvidéki Vág-menti Nedec volt a család egyik törzsterülete. Dédapám, gróf Pongrácz Ödön 1847-ben vette feleségül Lónyay Vilmát, aki házassági hozományként kapta szüleitől a nagykágyai birtokot. A család 1944-ig élt Nagykágyán. Én már Budapesten születtem 1947-ben. 1996-ban voltam először Nagykágyán, ami nekem minden szempontból egy hatalmas, főleg érzelmi élmény volt.

Első „tevékenységem” az volt, hogy Károly testvéremmel és István unokatestvéremmel együtt rendbe hoztuk a teljesen szétvert, kirabolt családi sírboltunkat. A helyreállított családi sírbolt felszentelését Tempfli József akkori nagyváradi római katolikus megyés püspök végezte el 1998-ban.

Milyen Nagykágyához kapcsolódó emlékeket meséltek Önnek a családban?

Nagykágyát én főleg apám, néhai gróf Pongrácz Vilmos (1898–1975) elbeszéléseiből ismertem. Ő mindig nagy szeretettel beszélt Kágyáról, az ott élő emberekről, a gyönyörű tájról és a kitűnően vezetett birtokról.

Milyen céllal hozta létre a Nagykágyára bejegyzett Pongrácz Alapítványt?

A 2006-ban alapított Pongrácz Alapítvány egyik fő célja a segítségnyújtás, a szellemi és az erkölcsi értékek népszerűsítése, valamint az emberi kapcsolatok ápolása.

Milyen tevékenységeket sikerült megvalósítania az alapítványnak megalakulása óta?

Rendbehoztuk a katolikus sírkápolna kriptáját, a kápolna tetőzetét kicseréltünk, kívülről tataroztuk és villanyt vezettünk ide. Anyagilag hozzájárultunk a református templom belső renoválásához (pl. világító testek beszerzése, kegytárgyak restaurálása). Szintén anyagi segítséget nyújtottunk Nagykágya közvilágításának felújításához. Kitisztítottuk a héthektáros kastélyparkot. Sikerült beindítanunk a falugondnoki szolgálatot és támogattuk a siratóház építését.

Miért érzi fontosnak mindezt?

 Fontosnak érzem, mert ebben a mai rohanó, pénzéhes világban bizonyos erkölcsi alapokra, közösségi összefogásra, egymás iránti tiszteletre és főleg a természet védelmére nagyobb szükség van, mint valaha. Sokszor panaszkodnak nekem az emberek Kágyán, hogy szegények és kevés pénzt keresnek. A válaszom sokszor az, hogy aki egy ilyen szép környéken él, az csak gazdag lehet. Viszont ezt a szép környezetet meg kell védeni és ezért a falu vezetésével együtt nagyon küzdünk azért, hogy Nagykágyát megtisztítsuk a sok eldobott piszoktól és a környezetet ápoljuk.

Milyen tevékenységeket és programokat szeretne megvalósítani az elkövetkezendőkben?

A meglévő tevékenységeket szeretném továbbvinni. Én minden új programötletre, tevékenységre nyitott vagyok.

Forrás: Ér Hangja