Szentmise a Vártemplomban

A hónap harmadik vasárnapján, 2019. november 17-én 16.00 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek Szent István király tiszteletére a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Rajna József fugyivásárhelyi főesperes-plébános.

Gyűjtés a Szegények Világnapján

„A Szegények világnapja a világszerte élő egyház kicsi válasza akar lenni az egész föld minden szegényének, nehogy azt érezzék, hogy kiáltásuk pusztába kiáltott szó” (Ferenc pápa) 2019. november 17-én, a Szegények Világnapján, a nagyváradi egyházmegye templomaiban a szociálisan hátrányos helyzetű diákoknak szállást és ellátást biztosító Caritas-bentlakás működési költségeinek fedezésére tartanak gyűjtést. A Szegények Világnapját Ferenc […]