Egyházzenei hétvége volt Nagyváradon

Az egyházzene fontosságáról és annak szakralitásáról szervezett szakmai hétvégét a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség. Pénteken, 2019. november 22-én, az egyházzenei konferencia helyszíne a püspöki palota díszterme volt, ahol papok, kántorok, egyházzene-kedvelők, hitoktatók és más érdeklődők kapcsolódtak be a programba. Szombaton, 2019. november 23-án, egyházmegyei kórusok léptek fel a Székesegyházban.

A Józsa Domokos váradszőllősi kántor főszervezésében zajlott pénteki konferencia témája X. Piusznak a Tra le Sollecitudini kezdetű motu propriója volt, melyet több előadó több szempontból világított meg. Ezt a saját kezdeményezésű dokumentumot azért bocsátotta ki 1903-ban a pápa, hogy attól kezdve senki se mentegetőzhessék azzal, hogy nem ismerte kötelességét, illetve hogy véget vessen minden kételynek, amely néhány szabály értelmezésében felmerült. „Jónak tartottuk, hogy röviden rámutassunk azon alapelvekre, amelyek az istentiszteleteknél alkalmazott egyházi zenét szabályozzák, és hogy egyszersmind összefoglaljuk egy általános táblázatban az egyház főbb szabályrendeleteit, amelyek az e tekintetben előforduló visszaélések ellen irányulnak. És éppen e célból saját elhatározásunkból, s a kérdés teljes ismeretéből közzétesszük jelen instrukciónkat, amelynek mi apostoli hatalmunk teljéből, mint az egyházi zene jogi kódexének a törvényerejét adjuk, s annak lelkiismeretes megtartását jelen kéziratunk útján mindenkinek kötelességévé tesszük” – olvasható az utasításban.

Böcskei László megyéspüspök köszöntő beszédében azt nyomatékosította, hogy az egyházi zenének szentnek, egyetemesnek és művészinek kell lennie. Hangsúlyozta: az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve örömmel üdvözli az egyházzene művelőinek buzgó törekvését, hogy a szent liturgia szépségét őrizve és ápolva a lélek világát, a láthatatlant, az istenit közel hozzák az emberekhez. Az egyházmegyében kiemelt helyen szerepel az egyházzenészek, kántorok, kórusvezetők lelkipásztori ellátása, akik szakmai és lelki napokon vesznek részt, kórustalálkozókat és egyházzenei programokat szerveznek, és mindennapi szolgálatukkal próbálják bekapcsolni a híveket a „mennyei ünneplésbe” – fogalmazott a főpásztor.

Az említett dokumentum közelebbi és távolabbi egyházzenei előzményeit mutatta be az Aradról érkezett Tankó László, míg ennek 20. századi egyházzenei hatásairól Józsa Domokos beszélt. A székelyudvarhelyi Lászlóffy Árpád Ádám a Motu Proprio és a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium közötti kapcsolódási pontokat, illetve a Zsinat utáni egyházzenei hatásokat taglalta előadásában. A konferencia kiértékelését énekelt vesperás követte a székesegyházban, majd Józsa Domokos adott orgonakoncertet, Domenico Zipoli műveiből készült válogatást hallgathattak meg a résztvevők.

Szombat délelőtt Oláh Gabriella kántor szervezésében kórustalálkozóval folytatódott az egyházzenei hétvége. Tizennégy kórus (a nagyváradi székesegyház Szent László kórusa, gyermekkórusa, Szent Cecília kórusa és Szent Cecília gyermekkórusa, a várad-újvárosi Halmos László Kórus, a váradolaszi Bihari Sándor Kórus, a székelyhídi Szeplőtelen Fogantatás plébánia felnőttkórusa és gyermekkórusa, az érmihályfalvi Jubilate Deo és Vox Angeli kórusok, a monospetri Krisztus Király Kórus, a baromlak-füvesi Páduai Szent Antal plébánia kórusa, a bihari és biharpüspöki plébániák közös kórusa, valamint a belényesi Szentháromság plébánia kórusa) lépett fel, amelyek két-két énekkel örvendeztették meg hallgatóságukat. Az esemény végén emléklapokat vettek át a kórusvezetők a főpásztortól.

Forrás: erdon.ro

KÉPEK  |  VIDEO  |  VIDEO 2