Adventi gyertyagyújtás a székesegyháznál

Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! (Mk 1, 3) Adventben különös figyelmet fordítunk Keresztelő Szent János szavainak és nagyobb buzgalommal készítjük az Úr útját és az utat a másik ember felé. Erre a közös „útépítésre“ hívjuk ebben az évben is a nagyváradi plébániákat, papokat, szerzeteseket, híveket egyaránt: advent szombatjain, 2019. november 30-án, december 7-én, […]

Koszorúkészítés a Püspöki Palota kertjében

2019. november 30-án, szombaton10.00 órakor Böcskei László megyéspüspök a város fiataljaival és hittanosaival, illetve a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet szeminaristáival közösen készíti el az egyházmegye legnagyobb adventi koszorúját a székesegyház előtti téren.