Gyulafehérvári papnövendékek látogattak Nagyváradra

A Megtestesült Bölcsességről nevezett Gyulafehérvári Papnevelő Intézet szervezésében 2019. november 29. – december 1. között zajlott másodízben a Pasztorális Hétvége.

Az intézet elöljárósága részéről született az a kezdeményezés, hogy a ,,pappalántákˮ a szemináriumi évek alatt ne csak elméleti tudással, hanem gyakorlati tapasztalatokkal is gazdagodjanak. Ilyen megfontolásból született a konkrét megoldás, hogy minden tanulmányi félévben, a papnövendékek egy hat fős csoportja két elöljáró kíséretében egy hétvége erejére bekapcsolódjék egy egyházmegye pasztorális életének vérkeringésébe, annak minden területéből ízelítőt kapva.

A tavalyi sikeres és élmény dús Temesvári Egyházmegyében tett látogatást követően, idén a Nagyváradi Egyházmegyébe látogatott hat papnövendék, a szeminárium vicerektora és prefektusa kíséretében. Büszkén vallhatom, hogy jómagam úgy a tavalyi, mind az idei hétvégén részese lehettem ennek a csapatnak, s az idei hétvége is hasonló jó hangulatban telt, mint a tavalyi.

Péntek este vette kezdetét a nagyváradi látogatás, amikor Kovács F. Zsolt püspökségi irodaigazgató szívélyesen fogadott bennünket. Ő kalauzolt egész hétvégén keresztül, fáradságot nem ismerve. Ezúton is hálánkat szeretnénk kifejezni iránta. Első ízben a nagyváradi Szent László Római Katolitus Teológiai Líceumba látogattunk. A tanintézet igazgatónője, Konrád Katalin, körbe vezetett bennünket, bemutatván az iskolát. Beavatatott a líceum életébe és megosztotta velünk az intézmény fennállásával járó kihívásokat is. Ezt követően Böcskei László megyés püspök fogadott és hívott meg vacsorára a püspöki palotában.

A szombati napunk igen sokszínűnek és eseménydúsnak bizonyult. Délelőtt a püspöki palota kertjében a gyerekekkel és a fiatalokkal közösen elkészítettük és feldíszítettük az egyházmegye legnagyobb adventi koszorúját. Délben az Erdélyi Mária Rádió stúdiójába látogattunk, ahol közösen végeztük élő adásban az Úr angyala imádságot és a Napközi imaórát. Ezt egy nagyon megható látogatás követte a Szent Erzsébet Szociális Gondozó Központban, ahol az idősekkel és betegekkel találkozhattunk. Mi vidámságot vittünk nekik, ők pedig buzdításokkal, bátorító szavakkal és hálás, örömteli tekintetükkel ajándékoztak meg minket.

Ebéd után a Katalin-telepi plébánia programjába kapcsolódtunk be, ahol a családosok épp adventi koszorúikat készítették. Egy valódi életerőt sugárzó légkör vett körül. A folyosókon a kacarászó gyermekek fel-alá rohangáltak, a nagyobbak az édesanyjukkal a koszorút készítették, a férfiak pedig étel s italról gondoskodtak. Nagyon pozitívan töltött fel az itt tapasztalt hangulat. A nap zárása – a pont az ,,iˮ betűn – az esti adventi gyertyagyújtás volt a székesegyház előtti felújított hangulatos téren.

Vasárnap három szentmisén vettünk részt, három különböző helyen. Tíz órakor a Lisieux-i Kis Szent Teréz templomban teljes létszámban, majd 12.30-kor a csapat egyik fele a Nagyvárad-Olaszi templomban, míg a másik az újpalotai templomban. Ezeken a szentmiséken főleg, de már az előző napokon emlékül kiosztott szentképekkel, fényt derítettünk látogatásunk egy másik nagyon fontos indokára. Ez abban állt, hogy mindazoktól, akikkel találkoztunk, kértük imáikat, egyrészt miértünk, jelenlegi pappalántákért, hogy hű szolgái lehessünk Krisztusnak, másrészt pedig további hivatásokért, hogy ,,a szőlősˮ ne maradjon munkások nélkül.

A szentmisék befejeztével, a hívekkel való meghitt, családias hangulatú beszélgetésben volt részünk. A plébánosok meg is vendégeltek minket.

Mindannyiunk nevében hálámat szeretném kifejezni azok iránt, akik a hétvége folyamán vendégül láttak minket, akik akár csak egy buzdító szóval is vérteztek bennünket. Isten fizesse! Mi pedig hálával szívünkben őrizzük mindazt a sok szép élményt és tapasztalatot, amivel e hétvégén gazdagodhattunk!

Jakkel Tamás