Templombúcsú Nagyvárad-Velencén

2019. december 9-én, hétfőn Szeplőtelen Fogantatás ünnepén tartják a nagyvárad-velencei plébániatemplom búcsúünnepét. A 18.00 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Bărbuț Petrică, Szent József-telepi plébános.