Lelkipásztori tanácskozás a püspöki palotában

Főesperesekkel, esperesekkel és a nagyváradi plébániákon szolgálatot teljesítő papokkal tanácskozott Böcskei László megyés püspök kedden, 2019. december 10-én, a Nagyváradi Püspöki Palotában.

A pasztorális jellegű megbeszélés rövid szentségimádással kezdődött, a püspöki kápolnában.

A tanácskozás folyamán érintett témák lelkipásztori jellegűek voltak, ezek között szerepelt a 2020. januárjában megszervezendő Ökumenikus Imahét Nagyváradon, mint püspöki székhelyen, illetve az esperességekben; Megszentelt Élet Világnapja Nagyváradon; a Szent Család Vasárnapjának megünneplése a székesegyházban, valamint a nagyváradi és a vidéki plébániákon. Az egyházmegye elöljárója olyan témákat is előhozott, mint a jövő évi család- és ifjúsági pasztoráció megszervezése úgy központi szinten, mint esperességi kerületek szintjén. Szóba került a februári Házasság Hete rendezvénysorozatba való bekapcsolódás is. A tanácskozás fő témáját a Budapesten 2020. szeptemberében megszervezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület (a 3. készületi év, amelynek mottója a Nagyváradi Egyházmegyében „Ti adjatok nekik enni!”), és az eseményen való részvételnek a megszervezése jelentette. A megyés püspök arra hívta fel a jelenlevők figyelmét, hogy „ez nem csak a Magyar Egyháznak az ügye, hanem ez az egész katolikus egyháznak az ügye”, éppen ezért úgy kell hozzáállnunk a szervezéshez, annál inkább, hogy a részvétel igen kézenfekvő mindenki számára. A főpásztor elrendelte ugyanakkor, hogy 2020-ban, minden templombúcsú szentségi körmenettel és szentségi áldással záruljon.

A tanácskozás utolsó témái között szerepelt a bérmálási felkészítő, amelyet ezután két évet fog felölelni, 2020 őszétől kezdődően (2021-ben kimarad a bérmálás), valamint az egyházmegyei érdeméremre való javaslatok felterjesztése január 31-i határidővel.

Az egyházmegye elöljárója december 20-án, pénteken találkozik legközelebb az egyházmegye papjaival, akik ünnepi köszöntésre érkeznek majd Nagyváradra.