Ég már a harmadik gyertya is az adventi koszorún

Lángra lobbant a harmadik gyertya is a székesegyház mellett felállított, két méter átmérőjű koszorún a szombaton, 2019. december 14-én, 19.00 órakor a mallersdorfi ferences nővérek által előkészített szertartás keretében. Ezt követően a katolikus karitász munkatársai meleg teát, a schönstatti családos csoport tagjai harapnivalót kínáltak az ünneplőknek.

Giosanu Leonard váradolaszi segédlelkész elmélkedésében úgy fogalmazott: személytelen világban élünk, amiért minél több pénzt kell kiadni, azért rajonganak a leginkább az emberek, holott nem csak annak van értéke, amiért a legjobban kiürítjük a pénztárcánkat. Krisztus ugyanis felhív minket az örömre, ennek megszerzésére. Az egyház egy héten keresztül az öröm hetét üli, és felszólít mindannyiunkat, hogy örvendjünk az Úrban. Csendben, lelkünk mélyén, engedjük, hogy onnan induljon az öröm, mert az az öröm, mely a lélek mélyéből fakad, mást is megörvendeztet. Ez tud igazán tartóssá válni, és előkészíteni az utat a boldogságra. Ha örömmel várjuk a Megváltónk születését, van tehát célunk, akkor ez az öröm nap mint nap fokozódhat, és megőrizzük annak a boldogságnak az előízét, melyet majd a mennyországban tudunk a maga teljes egészében birtokolni. „Öröm az Úrban, öröm mindabban, amit az Úr kínál fel. Öröm a szeretetben, öröm az erények megélésében, öröm mások felkarolásában. Öröm másnak időt ajándékozni, mert amit magunknak tartunk meg, az nemigazán öröm. Mutassuk meg a világnak, hogy milyen az igazi öröm” – tanácsolta a Barátok templomának káplánja.

Böcskei László megyés püspök azt emelte ki: könnyen megtörténhet, hogy a készülődés során a figyelmünk elkalandozik a lényegtől. Vigyáznunk kell tehát, hogy ne távolodjunk el attól, ami várakozásunknak a lényege: az Istennel való találkozástól. Istennel, aki meglátogat bennünket, aki kezdeményez értünk, megszólít és megkeres minket. „Lélekben készüljünk Jézus születésére, ez töltse el életünket igaz örömmel” – kívánta a főpásztor.

A szertartást Kiss Géza váradolaszi kántor tárogatójátéka tette még felemelőbbé.

Bihari Napló, 2019. december 16-i szám

KÉPEK