A Szent László Iskola munkaközössége köszöntötte a főpásztort

A püspöki palota dísztermében adta át karácsonyi üzenetét a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum tanárainak, nevelőinek, munkatársainak és az egyházmegye hitoktatóinak Böcskei László megyéspüspök hétfőn, 2019. december 16-án, 17.00 órakor. Az egyházmegye elöljárója megjegyezte, hogy néhány éve kialakult az a hagyomány, miszerint a tanárokkal való kölcsönös ünnepi köszöntés nyitja meg a karácsonyi ünneplések sorozatát. Idén először csatlakoztak a katolikus iskola munkatársaihoz az egyházmegye hitoktatói is.

Az ünnepség Ilisz Dominik, a Nagyváradi Művészeti Líceum XI. D osztályos diákjának zongora előadásával kezdődött. A Jámbor Fekete Erzsébet tanárnő által felkészített fiatal művész Beethoven, Chopin és Liszt művekkel örvendeztette meg a jelenlevőket.

A megyés püspök beszédében Raniero Cantalamessa OFMCap, a Pápai Ház szónokának gondolataiból idézett. Nagy lárma vesz körül a világban, a profán élet sok megnyilvánulása már olyan megszokottá és rutinossá teszi a karácsonyra való készületet. A főpásztor utalt arra az üres jászolra, amelyet szándékosan helyezett el az ünnepség helyéhez vezető útvonalon. Az üres jászol a várakozás, de ugyanakkor szegénységünknek a jelkepe is, ami arra vár, hogy Isten az Ő megtestesülése által gazdaggá tegyen – hangzott el beszédében. A Szentatya arra bátorít, hogy merjünk betlehemet, jászlat építeni életünkben, azokon a tereken, ahol életünk zajlik. Amikor gyermekként éltük meg a karácsonyi hagyományokat, ezek boldogsággal töltötték el szívünket. Betlehemet építettünk a szívünkben. Ez által is lehet ennek az üres világnak adni egy elevenebb szint és hangulatot. Ezt hozza a Karácsony: betlehemet építünk, jászlat emelünk. Az angyali híradás igazából egy adventi kép: Isten megkéri, felkéri Máriát, hogy Fiának anyja legyen. Minket is megkér, hogy ugyanazt tegyük: vigyük Jézust a világba. A tanároknak és nevelőknek is az a feladata, hogy Isten szeretetét közvetítsék a gyermekek felé, és általuk a családoknak.

Böcskei László megyés püspök megköszönte mindenkinek az egész év alatt teljesített odaadó munkát, és ünnepi jókívánságait fejezte ki a jelenlevőknek.

Az iskola munkaközösségének a nevében Konrád Erzsébet Katalin igazgatónő viszonozta az ünnepi köszöntést. Szabó Ervin spirituális ajándékot adott át a főpásztornak, ezzel fejezve ki a hálát az iskolának nyújtott sok anyagi, erkölcsi és egyéb jellegű támogatásért. A közös ünneplés kötetlen együttléttel ért véget.

KÉPEK