Évfordulós házaspárokat áldott meg a megyés püspök

Huszonkét évfordulós házaspárt áldott meg a nagyváradi székesegyházban Böcskei László megyés püspök a Szent Család vasárnapján tartott ünnepi szentmise végén. A szentbeszédben Vakon Zsolt püspöki titkár három dologra hívta fel a figyelmet.

Az ünnepi szentmise bevezető részében Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet, hogy sok helyen a karácsonyra készülve felidézték, amint szállást keres a Szent Család. Ez egy igen szép ájtatosság, melyet átél a karácsonyt váró ember, hogy a közénk érkező Kisded befogadásra találjon, illetve egy elutasító és hideg világban Mária és József otthonra leljenek. Egy régi szép szokás tehát ez, mely kellemes hangulatot teremt.

Karácsony nyolcadának vasárnapján más megközelítésből próbáljuk ugyanezt a titkot szemlélni. Azt a családot ünnepeljük, melybe megérkezett Jézus, ahol otthon érzi magát. Nem egy gond nélküli életet élő családra gondolunk ilyenkor, hanem egy olyanra, melyben az édesanya, az édesapa és a gyermek is Isten tervének megvalósításán fáradozik, ahol mindenki tisztában van a helyzetével és a feladatával, és ennek próbál megfelelni.

Arról is beszélt ezután a főpásztor, hogy ilyenkor egész környezetünk valahogy karácsony ünnepét tükrözi vissza, mégis, mintha a Szent Család ünnepének irányába a világ nem lenne ugyanennyire nyitott és elkötelezett. Nem vizsgázik jelesre a társadalom akkor, amikor a család védelméről van szó, holott hálát kell adni Istennek azért, hogy vannak családok, ezek értékéért és szépségéért. Megköszönni az Úrnak azt, hogy a házastársak szeretik, megbecsülik és tisztelik egymást, kitartottak és hűségesek maradtak egymáshoz annyi éven keresztül.

Prédikációjában Vakon Zsolt püspöki titkár a köszönet hangján szólt, és három dolgot emelt ki. Az első az Istennel való kapcsolat, mely megteremti a lélek gyümölcseit. Egy, Böjte Csaba ferences testvér által megjelentett képet vázolt fel ennek illusztrálásaképpen, mely azt ábrázolja, hogy Szent József és a Jézus közösen fűrészelnek, ember és Isten együtt dolgozik tehát, és alkot közösen valami szépet.

Második gondolatként azt nyomatékosította, mennyire fontos, hogy kincseket rakjunk a gyermekeink tarisznyájába útravalóul, hiszen a gyermekek adóvevőként fogják fel azt, amit mi sugárzunk, sugallunk a számunkra. A harmadik jó tanács pedig, amit a tisztelendő megfogalmazott az az, hogy küldetésünk van azon a településen, abban a közösségben, ahová a mi Gondviselő Atyánk helyezett bennünket.

Forrás: erdon.ro  |  KÉPEK