Ajándékozzuk meg egymást a közös imádság kegyelmeivel

Nagyváradon tizenegyedik éve ünneplik együtt a város keresztény felekezetei a Krisztus-hívők egységéért rendezett imahetet, amely ebben az évben január 18-28. között zajlik. Az imahét mottója: „…igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28, 2), és arra a meglepően emberséges bánásmódra utal, amelyben Málta szigetén a pogány lakósok részesítették a hajótörést szenvedett Pál apostolt és utastársait. A magyar nyelvű segédanyag elérhető az egyházmegye honlapján is ITT, és megadja a közös imaalkalom általános liturgikus keretét. Egyházunk előírásainak megfelelően, az igeliturgia formáját használják, és nem szentmise keretében tartják az ökumenikus imát. A jelenlévő keresztény testvérek, saját imájukkal és énekeikkel teszik gazdagabbá ezeket az alkalmakat. Minden egyes felekezet templomában vagy imaházában egy meghatározott lelkipásztor fog prédikálni, minden más képviselő rövid imával járul majd hozzá a közös együttléthez.

Böcskei László megyés püspök a 2020-ban kiadott első körlevelében arra kéri a lelkipásztorokat, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy saját híveik bekapcsolásával és más keresztény felekezethez tartozó testvéreikkel együtt, közös imával kérjék templomaikban az egység ajándékát. Arra bíztatja az egyházmegye elöljárója a papokat, hogy ahol ez még nem történt meg, keressék fel a más felekezetű testvéreket és lelkészeket, hogy közösen tudják meghatározni az imahét programját.

Nagyváradon a keresztény felekezet képviselőivel már meghatározták az imahét felépítését. Ennek megfelelően a püspökvárosban az alábbi program szerint tartják az imaalkalmakat:

 • január 18., szombat 18 óra: ifjúsági ima a görögkatolikus székesegyházban;
 • január 19., vasárnap 18 óra: római katolikus székesegyház;
 • január 20., hétfő 18 óra: evangélikus-lutheránus templom;
 • január 21., kedd 18 óra: Betania pünkösdista templom;
 • január 22., szerda 18 óra: unitárius templom;
 • január 23., csütörtök 18 óra: Tabor pünkösdista templom;
 • január 24., péntek 18 óra: messiáshívő zsidó zsinagóga;
 • január 25., szombat 18 óra: ortodox Holdas Templom;
 • január 26., vasárnap 18 óra: újvárosi református templom;
 • január 27., hétfő 18 óra: belvárosi magyar baptista templom;
 • január 28., kedd 18 óra: görögkatolikus székesegyház.

Említett körlevelében továbbá kéri a megyés püspök, hogy a nagyváradi lelkipásztorok tájékoztassák és buzdítsák híveinket a részvételre. „Nagyon fontos, hogy elinduljunk egymás felé és megajándékozzuk egymást a közös imádság kegyelmeivel” – írja Böcskei László, aki a január 19-én a székesegyházban sorra kerülő ökumenikus imára minden lelkipásztort hív és vár szeretettel, híveivel együtt. Az egyházmegye elöljárója elrendelte továbbá, hogy ezen a napon a város templomaiban 18 órára ne hirdessenek szentmisét.