Etica în comunicare și fotografie

Eliminarea stereotipiilor, protecția datelor personale, protecția copilului, creare de imagine care dă putere beneficiarilor serviciilor sociale oferite de organizații umanitare –  astfel de teme s-au dischutat la întâlnirea specialiștilor de comunicare de la diferitele organizații Caritas din Europa, care a avut loc între 8-9 ianuarie 2020, la Maynooth, Irlanda, în cadrul proiectului TEACH – Asistență Tehnică în domeniul ajutorului umanitar pentru organizațiile Caritas din Europa.

Workshopul s-a concretizat în discuţii productive, care au oferit alternative participanţilor, mulţumirea fiind generală, întrucât aspecte la care nu erau răspunsuri avizate s-au clarificat, prin oferirea de soluţii concrete, informaţii şi legături care pot deschide noi perspective în activităţile cu şi pentru voluntari.

Acest eveniment a facut parte din proiectul TEACH care implică 6 organizații europene Caritas din Austria, Republica Cehă, Irlanda, Marea Britanie și România, precum și Caritas Europa. Proiectul are ca obiectiv general consolidarea capacităților tehnice în domeniul ajutorului umanitar și al managementului voluntarilor.

Szombati-Gille Tamás