Imahét a Krisztus-hívők egységéért

2020. január 18-28. között, „…igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28, 2). mottó jegyében tartanak imahetet Nagyváradon a Krisztus-hívők egységéért. 2020. január 19-én, vasárnap 18.00 órakor a keresztény felekezetek helyi elöljáróinak vezetésével a nagyváradi római katolikus székesegyházban imádkoznak az egységért, hogy Jézus Krisztus főpapi imájában elhangzottak megvalósuljanak: „Legyenek mindnyájan egyek.“ (Jn 17,21). Nagyváradon a keresztény felekezetek […]

Szentmise a Vártemplomban

A hónap harmadik vasárnapján, 2020. január 19-én 16.00 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen esti dicsérettel egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Mons. Fodor József általános helynök.

Templombúcsú Margittán

2020. január 19-én, vasárnaptartják Margittán az Árpád-házi Szent Margitról nevezett templom búcsúünnepét. A 12.00 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Mihály Balázs micskei plébános.

Szentségimádás Nagyvárad-Szőllősön

A hónap harmadik vasárnapján, 2020. január 19-én Nagyvárad-Szőllősön lesz a híveknek lehetősége az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.