Szent Pál megtérésének ünnepe Székelyhídon

Pál fordulásakor, azaz Szent Pál apostol megtérésének ünnepén, 2020. január 25-én, szombaton délben hálaadó szentmisét mutatott be Böjte Csaba OFM és Kuglis Gábor plébános a székelyhídi római katolikus templomban.

Böjte Csaba prédikációjában Pál apostol életéről beszélt, aki nem találta méltónak magát az apostoli címre, mivel korábban vezető szerepet játszott a keresztények üldözésében. Pál, akit ekkor még Saulnak hívtak, az „Úrnak tanítványai ellen lihegve” Damaszkuszba ment; az úton hirtelen nagy fényesség vette körül. Leesett a lóról, és látomásában szózatot hallott: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Erre ő megkérdezte: „Ki vagy te, Uram?” Az így felelt: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl!” (ApCsel 9,1–31) Az élmény hatása alatt Pál megtért, és a kereszténység nagy térítő apostola lett.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezőbizottságának sajtóreferense, Zsuffa Tünde és munkatársai először látogattak az érmelléki városba, és a szentmise végén beszéltek az Oltáriszentség tiszteletére szervezett budapesti találkozóról, amelyre minden székelyhídi hívőt meghívtak.

Elárulták azt a vágyukat, hogy az idén elsőáldozásra készülő gyerekek Budapesten járuljanak első szentáldozásukhoz. Bátorítottak mindenkit, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt.

Megosztottak a Kongresszussal kapcsolatos minden információt. Nagy szeretettel hívnak és várnak mindenkit, hogy imádkozzanak együtt, jó testvérekként találkozzanak.

A szentmise végén több otthonban lakó gyermekek köszöntötték a ferences szerzetest, aki születésnapját ünnepelte.

Tatai István