Margittai és székelyhídi kerület egyháztanácsosai zarándokoltak Máriapócsra

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Katekétikai Irodájának szervezésében 2020. február 1-én Máriapócsra zarándokoltak a Margittai és a Székelyhídi Esperesi Kerület egyháztanácsosai, ahol lelkinapon és képzésen vettek részt. Közös szentmisén vettek részt a zarándokok, amelyet az őket kísérő papok mutattak be. Az előadók Vargáné Bögi Vera vezetésével közös gondolkodásra sarkaltak a délutáni műhelyek alkalmával és szembesítettek azzal, hogy a sok előttünk álló munka mellett, van miért hálát adnunk. Ezekről és az ott megélt tapasztalatokról számolt be a résztvevők egy része:

Számunkra a csúcsélmény a Kegytemplomban bemutatott szentmise volt, ahol papok és tanácstagok együtt imádkoztunk egyházközségeinkért és azoknak lelki megújulásáért. Mind emellett sok gyakorlati tanácsot, ötletet kaptunk, amelyeket a mi közösségünkben is alkalmazni lehet. Nagy öröm volt megtapasztalni az előadók közvetlenségét, illetve a csoporttevékenységekben megosztani az örömeinket, gondjainkat. Eddig nem igazán volt lehetőség más plébániákba betekintést nyerni, de a mai közös együttléten új kapcsolatok létrejötte által egységesebbnek érezzük a kerületeinket.

Az érmihályfalvi tanácsosok

Nagyon örülök, hogy eljutottam a Máriapócson megszervezett lelkigyakorlatra. Személy szerint most voltam legelőször ilyen eseményen. A délelőtt meg csak úgy tapogatóztam, hogy mi is, hogy van vagy lesz, de délután sokkal könnyebb volt a gyakorlati rész miatt. Egy két fontos pontot szeretnék megemlíteni, ami úgy megfogott, mint például, mit is jelent a közösségbe vagy csoportba tartozni. Ami nagyon jól meg fogja mutatni az adott püspökségeknek, hogy milyen közösségeik vannak és azon belül mik az erős és gyenge pontjai az adott közösségeknek. El tudnák képzelni egy ilyen felmérést a mi egyházmegyénkben is, ami nem lehetetlen, de elég összetett munka lenne. Jó volt látni az egyháztanácsosok tevékenységé,t főleg a délutáni közös munkában. Megismerhettük más plébániák dolgait, éreztem az egységet és, hogy közös cél vezérel minket.

Molnár Stefan Vlad, Székelyhíd

Nagyon örültünk a Szűz Anya lábainál bemutatott szentmisének, amelyben a közös érdekekben kértük az ő közbenjárását. Jó volt megtapasztalni a nyitottságot, a vendégszeretet első perctől, ahogyan Máriapócsra érkeztünk. Az előadók nagy tudásából is kaptunk egy kicsit, amely segít bennünket a hatékonyabb munka kifejtésére. Előbb tartózkodóbbak voltunk, hiszen nem ismertük egymást a többi plébániáról érkező tanácstagokkal, de a délutáni műhelymunka annyira megnyitott és felbuzdított bennünket, hogy barátokként váltunk el egymástól.

A monospetri egyháztanácsosok

A Máriapócson egyháztanácsosok számára szervezett lelkigyakorlaton való részvétel számomra több szempontból is nagy élménynek számított. Elsősorban jó érzés volt találkozni, és megismerkedni a környező plébániák egyháztanácsosaival, és szabadon, nyíltan beszélni olyan hitbeli dolgokról, melyekről a mindennapi életben nem, vagy csak ritkán beszél az ember, mert a mindennapok taposómalmában nincsen rá igény, vagy fogadó készség. Jó volt részt venni a csoportos beszélgetésen, és rájönni arra, hogy a mi közösségünkben megtapasztalt gondok, problémák másoknál is jelen vannak, tehát nem kell elkeseredni. Sőt, vannak dolgok, melyeket akár sikerként is elkönyvelhetünk. Erőt kaptunk, és bíztatást, hogy amit a mi kis közösségünkben teszünk, az hasznos és üdvösséges. Végül pedig nagy élmény, és kedves gyerekkori emlék volt számomra a kegytemplomi szentmise, ahol háttal miséztek.

Kosztándi Mihály, Micske

A margittai egyháztanácsosok nagy része már voltunk Máriapócson a tavaly megszervezett férfi-zarándoklat alkalmával. Viszont most szinte teljesen ismeretlen emberekkel voltunk együtt, és mégis valami egybekötött minket: a közös szolgálat és cél, egyházközségeink életének fejlődése. A szentmisében együtt fohászkodtunk a Szent Szűzhöz, hogy segítsen közbenjárásával, hogy közösségeinkben a tevékenységek valóban Isten országát építsék bennünk és körülöttünk. Az előadók nagy szívélyességgel osztották meg velünk tapasztalataikat. A délutáni műhelyben pedig jó volt megtapasztalni, hogy a panaszok ellenére, plébániánk jól működik, ha összefogunk és egy cél felé tekintünk.

Bajkó Ferenc, Margitta

Szerkesztő: Tóth Attila Levente