Pasztorális tanácskozás Nagyváradon

Böcskei László megyéspüspök azokkal a papokkal és laikus munkatársakkal folytatott megbeszélést a nagyváradi püspöki palotában 2020. február 3-án, hétfőn 11.00 órakor, akik a családos-, illetve az ifjúsági pasztoráció koordinálását vállalták fel az egyházmegye esperesi kerületeiben.

Egyrészt a főpásztor vázolta fel meglátásait és elvárásait e két fontos lelkipásztori területen, másrészt a megbízott felelősök mutatták be a folyó pasztorális évben megvalósításra szánt eseményeket, stratégiákat, amelyek által egyházmegyei és esperesi kerületi szinten a fiatalokat és a családokat jobban meg tudják majd szólítani, illetve bevonni a plébániai, az egyházi életbe.

VIDEO