Elkezdődnek az orgonafelújítási munkálatok a székesegyházban

A Bihar Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Ügynökség a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és más romániai, illetve magyarországi partnerekkel együttműködésben valósítja meg a “Creating and developing a crossborder polycentric network for training and support to increase the quality of tourist and handcraft cross-border services in the counties of Bihor and Hajdú-Bihar” nevet viselő határon átnyúló projektet 2019. március 1. és 2021. augusztus 31 között. A 2.718.106 euró összfinanszírozású projekt anyagi hátterét az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja az Interreg V Románia – Magyarország (2014-2020) programon belül.

A RO-HU398 kóddal rendelkező projekt egyik fő célja a turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó humánerőforrás hosszútávú fejlesztése Bihar és Hajdú-Bihar megyékben. Az említett cél megvalósítása érdekében a projektpartnerek olyan képzési központokat alakítanak ki, amelyek elősegíthetik a különböző turisztikai szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesztését. A projekt kínálta lehetőségekkel élve, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség kulturális örökségének megismertetését szolgáló humán erőforrás (orgonista, restaurátor, muzeográfus, kiállítási kurátor) kiképzését tűzte ki célul, valamint a nagyváradi székesegyházban található, a XVIII. század végén Fridolin Ferstl, bécsi orgonaépítő által készített, majd az 1890-es években az Országh orgonaépítő manufaktúra által jelentősen átépített orgonának felújítását szeretné megvalósítani.

Az orgona felújítási munkálatait, az beszerzési eljárás lefolytatása után, a gyergyószentmiklósi székhelyű és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező Vox Humana kft fogja elvégezni. Az értékes hangszer felújításának feltételeit rögzítő, bruttó 351.492,13 euró értékű szolgáltatási szerződést 2020. február 6-án, Nagyváradon írta alá a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség részéről Böcskei László megyés püspök, illetve a Vox Humana kft. képviselője, Bartis Szabolcs, orgonaépítő. Az orgona javítására és bővítésére a szerződésben a felek 20 hónapos megvalósítási időben egyeztek meg.

A székesegyház karzati részén, az orgona mellett megszervezett ünnepi momentumon, amelyet Böcskei László püspök történelmi pillanatnak nevezett, részt vettek a szerződő feleken kívül Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke, Dumitru Sim, a Bihar Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Ügynökség ügyvezetője, Prof. Dr. Walter Kindl, a püspökség szakmai tanácsadója ebben a projektben, valamint Csorba Sándor projektmenedzser.

Prof. Dr. Walter Kindl az orgona rövid történetét és technikai jellegzetességeit mutatta be. Dumitru Sim örömét fejezte ki azért, hogy egy olyan projektnek lehet a munkatársa, amelyben egyházak vesznek részt úgy, hogy vallásos, kulturális és turisztikai jellegű értékeiket a nagyközösség javára irányítják. Bartis Szabolcs nagy kihívásnak nevezte azt a munkát, amelyre a szerződés aláírása által vállalkozott. Nagy megtiszteltetés számára, hogy egy ilyen híres és értékes műnek a helyreállításával bízták meg. Pásztor Sándor kihangsúlyozta, hogy sok projekt esetében az előkészítő papírmunka többet tart és nagyobb mennyiségű, mint maga a kivitelezés, most is hasonló az eset. A megyetanács elnöke azt is elmondta, hogy jelen pályázattal koncepciót is váltottak, hiszen nem infrastrukturális jellegű dolgokba, hanem a kulturális örökség bemutatásába, és az ehhez szükséges humán erőforrás alakításába szeretnének befektetni.

A nagyváradi székesegyház orgonájának felújítási munkálatai legkésőbb március elején lesznek már látványosak, amikor is az orgona szétszerelésére kerül majd sor.