Jótékonysági koncert a székesegyházban

„Csak tiszta forrásból!” mottóval rendeznek jótékonysági koncertet Bartók Béla halálának 75. évfordulója alkalmából 2020. február 16-án, vasárnap 16.00 órai kezdettel a Nagyváradi Római Katolikus Székesegyházban. A koncert bevételét a nagyszentmiklósi Bartók Béla Ökumenikus Közösségi és Művelődési Központ tervezési költségeinek fedezésére fordítják. Fővédnökök Kiss-Rigó László szeged-csanádi római katolikus püspök és Csűry István királyhágómelléki református püspök, közreműködnek […]

Szentmise a Vártemplomban

A hónap harmadik vasárnapján, 2020. február 16-án 16.00 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen esti dicsérettel egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kiss Albert főesperes-kanonok, bihari plébános.

Templom megáldása Érmihályfalván

“Leborulok szent templomod előtt: áldom szent nevedet jóságodért és hűségedért.” (Zsolt 138,2) 2020. február 16-án, vasárnap 11.00 órakor Böcskei László megyéspüspök ünnepélyes szentmise keretében áldja meg a külsőleg felújított templomot Érmihályfalván.

Szentségimádás Nagyvárad-Velencén

A hónap harmadik vasárnapján, 2020. február 16-án a nagyvárad-velencei plébániatemplomban lesz a híveknek lehetősége az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.